Channels

Samenvatting seminar ‘Beter Managen en Organiseren’ op Nyenrode nav het 10 jarig bestaan van het ManagementSite Netwerk dd 4nov. 2008.

De middag werd geopend door ManagementSite initiatiefnemer Willem Mastenbroek. Hij ging in op het thema van de bijeenkomst ‘Minder is Meer’. Over de huidige CRISIS zei Willem dat er sprake is van ‘Voodoo Management’….. Da’s al een mooie aftrap.

De inleiders presenteerden resp.:
=> Keep it Simple!

Jaap Peters meldde dat in organisaties ‘niet de Planning Leidend is maar de Werkelijkheid’, er zijn managers die dit nog wel eens vergeten. Peters vraagt zich dan ook af: ‘Wie is er eigenlijk met het Hier & Nu bezig?’ Zeg het maar. (‘Dividing an Elephant does not Produce 2 Small Elephants’)

Lees ook:

Medewerkers niet sturen, maar prikkelen

=> ARBONED’s Paul Verburg sprak over Zelfsturing.
Over het feit dat ARBONED met 1.100 medewerkers slechts 15 managers heeft. Zijn organisatie beschikt ook niet meer over een P&O afdeling maar over een ‘Impressariaat van Nieuwsgierigheid’. De zelfsturing heeft ARBONED veel goeds gebracht. De 3 drivers van ARBONED zijn: Omzet, Resultaat, Klantentevredenheid. Binnen die drivers mogen de medewerkers zelf sturen (dus wel sturing maar anders!).

=> VDL’s CEO Wim van der Leegte sprak over de noodzaak van Samenwerking & Communicatie.
Nadat hij het in de 70-er jaren van de vorige eeuw VDL van zijn vader overnam, ontstond de extreme groei van zijn organisatie, na een moeizame 1e periode, juist door deze Samenwerking & Open Communicatie. VDL ‘Kracht door Samenwerking’ is een familiebedrijf en multinational die vertegenwoordigd is in 14 landen en werk biedt aan 7.500 medewerkers. (Nb; soms dient Wim mensen te dwingen tot communicatie….)

=> Als slotspreker verscheen Ben Tiggelaar: ‘Ons Gedrag is de Zwakke Schakel’, de zwakke schakel als we (onze organisatie) willen veranderen.
Als we ‘iets’ aan ons gedrag willen veranderen dan lukt dat ‘spontaan’ met 5% van dat gedrag. Aan 95% van ons gedrag houden we halsstarrig vast. (Nb; hoeveel van ons zitten niet in de auto op ‘de automatische piloot’ & komen er in het weekeinde plots achter dat ze niet op het sportveld zijn van hun zoontje maar op de parkeerplaats van hun werkgever……)
Interessant!

Aan het einde van de dag werd de ‘Prof Dr. Willem Mastenbroek Prijs’ uitgereikt aan Richard Puyt & Edwin Lambregts voor hun M’Site artikel Succesvolle Innovatie is een Vliegwiel met Drie Motoren. Gefeliciteerd!

Willem Mastenbroek sloot de bijeenkomst af met de volgende tip:
De Management Modellen voor de toekomst zijn:
• Direct toepasbaar
• Simpel
• Gericht op het Primaire Proces mét aansluiting op Direct Resultaat!

Over die Modellen kun je lezen op het ManagementSite Netwerk! Met name de interviews in de kennisbank bij het onderwerp Sturen op Verantwoordelijkheid geven een idee.

De ‘Prof. Dr. Willem Mastenbroek Prijs’ kent de komende jaren een vervolg. We houden u op de hoogte!

‘Het was nog lang onrustig in Nyenrode.’

Voor meer info over het seminar zie:
De problemen van Jaap Peters
Winnaars prof. dr. Willem F.G. Mastenbroek publicatieprijs 2008
Het feestje van ManagementSite

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: ManagementPro) door Willem Scheepers

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x