De belangrijkste trends in Human Resources Management. Ervaringen en inzichten over de rol van Human Resources Management bij beter organiseren, diversiteit en duurzaamheid. HR, MD en talentontwikkeling. Strategisch HRM. De belangrijkste trends in Human Resource Management. Voorbeelden en tips mbt HRM en strategisch personeelsmanagement.

Wat is Strategisch Human Resources Management?

Strategisch Human Resources Management heeft een meerwaarde bij de profilering van zowel de menselijke maat als de concurrentiekracht van de onderneming, de combinatie van persoonlijke ontwikkeling met resultaatverbetering.

We zien vaak een spanning tussen de sociale en de resultaat gerichte kant van de HR functie. Veel van de op deze pagina vermelde adviezen ondersteunen deze rol.

Strategisch personeelsmanagement en het topteam

Strategisch Human Resources Management betekent dat HRM gesprekspartner is in het top team over zaken als resultaatverbetering, reductie van complexiteit, versterking van de lijn, meer betrokkenheid en zelfstandigheid op de werkvloer, opleidingsbudgetten duidelijker koppelen aan resultaatverbetering en concurrentie kracht…. Allemaal onderwerpen die op de agenda van het topteam kunnen komen. Zie bijvoorbeeld:

Het helpt als Human Resource Management zich bewust is van deze trends. Het maakt de HRM-rol sterker.

Slimmer werken met HRM-systemen

Administratieve taken als de administratie van lonen, persoonlijke gegevens, betalingen, ziekte verzuim en verloop zijn van oudsher HRM taken. Veel van deze taken worden uitbesteed. Bezinning op de HRM functie en verdere professionalisering passen bij het HRM-vak. Reductie van complexiteit, eenvoud, weg met de bureaucratie! Zijn dat kreten die bij human resource management passen? Of wordt HRM beticht van regelzucht en systeemdwang. Een belangrijke vraag!

HR: Pizza’s, Professionalisering en Plezier Een praktijkcasus van een intern professionaliseringstraject

Beoordelingssystemen, functioneringsgesprekken en POP’s kunnen vaak simpeler. Er gaan ook stemmen op om dit type systemen af te schaffen en dat gebeurt steeds vaker. Er komen andere manieren voor in de plaats. Bijvoorbeeld elkaar binnen afdeling en team aanspreken op gedrag of online scores van klanten.

HR en verbetering van het bedrijfsresultaat

Dat HRM alleen een sociale en mensgerichte functie heeft is een achterhaald idee. HRM is medeverantwoordelijk voor het bedrijfsresultaat. Gemakkelijk gezegd maar wat betekent dat en wat zijn de mogelijkheden voor HRM?

HRM en Opleiden & Trainen

Al eens gehoord van The great training robbery? Veel opleidingsbudgetten worden verspild terwijl de remedie duidelijk is.

MD en talentontwikkeling

Kunnen we Management Development en Talent ontwikkeling op een goede manier koppelen aan concurrentiekracht en resultaatverbetering? Men moet ‘anders leren’ om de druk op de organisatie en het tempo van verandering bij te houden. Immers: De verandersnelheid haalt ons leren in!

Human resources management en de interne klant

Array

De tendens is dat de lijn organisatie meer HRM-taken vervult. Goed bedoeld maar wat betekent dat?

  • Wat managers willen (van HR-professionals).  Interne klantgerichtheid: Laat HR de lijn in de steek?

Werkbelasting, burn-out, ziekte verzuim

HRM kan verwachten hierover geraadpleegd te worden. Zijn er ideeën en ervaringen om dit aan te pakken? Zie ons dossier Burn-out, stress, werkdruk.

Diversiteit en duurzaamheid

Het kan niet missen. Vroeg of laat staan deze onderwerpen op de agenda. Komt men beslagen ten ijs? Zie Diversiteit en Duurzaam ondernemen.

Anders organiseren

De menselijke maat, de toenemende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor de professionals in de uitvoering, de flexibilisering van de arbeidsmarkt, versterking van de lijn, sociale innovatie, het terugdringen van bureaucratie, regelgekte en systeemdwang. Het zijn zaken waar HRM wat over te melden heeft. Het zijn ook zaken die nauw verbonden zijn met resultaatgerichtheid en concurrentiekracht.

De rol van HRM in de organisatie van de toekomst Drie trends: flexibiliteit versus vast dienstverband, talentmanagement en de rol van connector.

Weten HRM’rs van wanten. Zijn ze een waardevolle gesprekspartner van het topteam? Hoe luiden hun adviezen. Komen ze met oudbakken ideeën over cultuurprojecten en kernwaarden of hebben ze meer in hun mars? Zie de Casus ‘Bedrijfscultuur en kernwaarden’.

Het helpt als HRM op de hoogte is van aansprekende voorbeelden van Innovatief organiseren en Sturen op verantwoordelijkheid. Hier ligt een belangrijke rol waar HRM’rs nog te weinig op worden aangesproken. Tja, als het in de bestuurskamer niet leeft zal dat ‘aanspreken’ ook niet gauw gebeuren. Maar het moet al raar lopen als er niet een aanleiding komt om erover te beginnen.

Selectie van inzichten, trends en tips

De selectie van artikelen en trends op deze pagina claimt niet volledig te zijn. Zo wordt de klassieke taak van werving en selectie niet vermeld. Overigens ook een taak die aan het veranderen is. Zie ons dossier Recruteren en Solliciteren. En wat te denken van fuseren, sociaal plan opstellen, reorganiseren, verandermanagement  en digitale transformatie.  Over al deze zaken zijn vragen te verwachten. Deze reikwijdte is de makke én de kracht van HRM. Je kan niet van alle onderwerpen alles weten maar een brede oriëntatie en weten waar je de goede antwoorden vindt is veel waard.