Businesscase bouwen voor HRM

Cover stories · Cases

Het zakelijk kunnen onderbouwen van een belangrijke investering op het gebied van de human factor wordt voor HRM-ers steeds belangrijker. Steeds vaker worden HRM-professionals uitgedaagd om een businesscase te ontwerpen: waarom moet bijvoorbeeld worden geïnvesteerd in opleidingen? Of:  waarom zouden we moeten investeren in Het Nieuwe Werken?  Dit vraagt om nieuwe competenties of misschien zelfs om een nieuwe rolopvatting van de hedendaagse HRM-professional. Het lerend ervaring opdoen met het bouwen van een businesscase, is een uitstekende manier om deze nieuwe competenties onder de knie te krijgen. En het mes snijdt aan twee kanten: naast het leren, is er sprake van een concrete output: een businesscase waar de organisatie haar voordeel mee kan doen. Een professionaliseringstraject bij de ...

Jos Steynebrugh
Eelke,

met stijgende verbazing je stuk over de businesscase gelezen.
In het stuk komt de woorden "Businessplan" of "Marketingplan" niet voor, terwijl daar minstens het traject voor jouw spoorboekje alsmede een goed deel van de opdracht aan HRM zou moeten zijn aangegeven.

Nu lijkt het alsof HRM voor zichzelf begonnen is.

Jos Steynebrugh
Marijke Hoejenbos
Dag Eelke,

Interessant traject! De action learning aanpak spreekt mij ook erg aan, vooral binnen complexe organisaties als deze, waar het voor HR niet altijd vanzelfsprekend (noch gewenst) is om zich zakelijk op te stellen. Dan is leren door te doen wel een fijne methode, maar het kan wel heel griezelig zijn voor de opdrachtgever.

Daarom zou ik graag meer horen over de ervaringen met die aanpak. Is het inderdaad gelukt om de vrije hand te krijgen bij het leren opzetten van een business case?

Marijke Hoejenbos
Chrit Leenders
Ha eindelijk HRM is ook voor zichzelf begonnen net als al die financiële en marketingjongens en - meisjes
Remco Mostertman
Lid sinds 2019
Ben erg benieuwd wat het Action Learning-traject de Universiteit Utrecht heeft opgeleverd.
Alfred Schut
Ik heb met veel interesse dit stuk gelezen. Deze interesse is vooral gewekt door mijn MBA studie waarin ik dadelijk de masterclass strategisch HRM zal volgen. Daarnaast ben ik professioneel trainer / docent en vanuit dit oogpunt is Action Learning (actief leren) een vanzelfsprekendheid. Dat dit op basis van een actuele businesscase wordt gedaan is natuurlijk wel zo handig. Er wordt gewerkt met een concreet en actueel vraagstuk uit de eigen beroepspraktijk. Dat uit dit stuk de indruk ontstaat dat HRM voor zichzelf is begonnen, deel ik wel. Dit herken ik ook uit andere publicaties die ik gelezen heb over HRM. Wordt de strategie bepaald door HRM of zijn missie en visie leidend en wordt HRM integraal meegenomen in de strategie? Komt dit voort uit de wens (of noodzaak) van de HRM manager voor een meer leidende rol in de strategiebepaling of is het meer preken voor eigen parochie?
Eelke Pol
Dank voor jullie reacties op mijn artikel! Marijke: je kan mij kontakten maar volgens mij heb je ook goede ingangen bij de UU zelf. Ongetwijfeld is er iemand die daar iets meer over wil en kan vertellen.
Remco: simpele vraag, antwoord is iets complexer. Kort door de bocht: extra inhoudelijke kennis, maar vooral vaardigheden en inzichten om het 'spel' tussen lijn en hrm goed te leren spelen.
Alfred: Nee, HRM is niet voor zichzelf begonnen. Voor effectief hrm ("succesvol functioneren van mensen", zo vertaal ik hrm) is effectief samenspel tussen lijn en hrm cruciaal. Een zelfbewuste (dus niet: arrogante) houding van hrm is daarbij van groot belang. HRM is een eigen, zelfstandig vakgebied dat veel te bieden heeft aan organisaties; het gaat daarbij om aansluiten én om aanreiken.
Dat HRM veel te bieden heeft aan organisaties staat buiten kijf. Een pro-actief HRM dat aansluit op de strategie van de organisatie is van groot belang. Bedankt voor het artikel en de reactie.

Meer over Human Resources Management