HRM, eerst zelf LEAN

Cover stories · Cases

Als er wordt gesproken of geschreven over LEAN en Human Resources Management, dan gaat dat meestal over de rol die de afdeling Human Resources kan spelen bij het begeleiden van de verandering en culturele  aspecten van LEAN. De gedragsverandering van het management en de medewerkers, die nodig is om LEAN succesvol in te voeren

Mariel Hoveman in HR Praktijk, Oktober 2013 “Over wat de rol van HR bij lean zou moeten zijn, zijn de meningen verdeeld. Een kwart/deel vindt dat HR alleen bij de invoering betrokken moet zijn en een kwart/deel vindt dat HR juist betrokken moet zijn bij de borging van LEAN in de organisatie. 28 procent vindt dat de rol van HR bij LEAN op basis van de behoefte per afdeling bepaald moet worden. 6 Procent vindt de rol van HR bij LEAN  in het geheel niet van belang.”...

L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Leuke bijdrage!
Toen 'lean' eind jaren 1980 nog JIT heette schreef ik een artikel met soortgelijke strekking:
"PZ Just-In-Time", Personeelsbeleid nr.12/'92, pag. 33-36.

Zie: http://www.innovatica.nl/jit.htm

En overigens geldt hetzelfde voor alle stafafdelingen en leidinggevenden: laat maar zien dat je (intern) waarde levert en daarbij op zoek gaat naar verspillingen.
Gerrit Overmans
De eerste stap van LEAN toepassing is het vanuit het perspectief van de klant definieren wat de waarde van de organisatie is. Bij LEAN HRM dient HR dus de toegevoegde waarde te definieren t.a.v. het lijnmanagement. Dit vraagt onze discipline zich m.i. al jaren af met daarbij wisselen de rollen van strategisch business partner tot de beheersmatige functie. Telkens als ik artikelen lees over de positionering van HRM kan ik me niet aan de indruk ontrekken dat we blijven worstelen met onze positie.

De benadering van Frank om de positionering van HRM te benaderen vanuit het perspectief van de externe klant maakt de discussie scherper. Heeft HR een toegevoegde interne waarde die ten gunste van de externe klant. HR is zeer intern gericht en wordt het tijdeens naar buiten te kijken. Ga als HR een mee op klantbezoek met sales. Analyseer een klanttevredenheidsonderzoek. Analyseer de klachten die klanten hebben en gebruik dit als input voor de juiste keuzes in HRM.
Willem-Jan Vos
Lid sinds 2019
Heb me onlangs in het boek 'Lean HR' van Dwane Lay verdiept en samengevat middels een infographic, zie: https://wp.me/p39bKW-nK

In het boek wordt kort ingegaan op diverse onderwerpen rondom Lean (Six Sigma) en hoe als HR een verbeterproject aan te pakken.

Meer over Human Resources Management