Wat wordt de kerntaak voor Human Resource Management?

Columns

Anticiperen op de technologie van morgen
De drang van mensen om te innoveren en de (technologische) innovaties op zichzelf zijn vaak zo groots dat de toepasbaarheid pas later wordt ontdekt. Denk aan alles wat met de 3D-printers kan, wat de robotisering teweeg zal gaan brengen en voor welke werkzaamheden en ondersteuning drones nu al worden ingezet. Als je je verbeelding laat gaan en op de hoogte bent van alle testen die met deze middelen gedaan worden is dit werkelijk verbluffend. En misschien ook wel beangstigend want volgens accountantskantoor Deloitte verdwijnen de komende decennia mogelijk 2 tot 3 miljoen banen in Nederland alleen al door robotisering. Dit is een conservatieve inschatting. Deze innovaties dwingt organisaties in de 21e eeuw op zijn minst op de hoogte te blijven van externe ontwikkelingen en zicht telkens af te vragen of, en zo ja, hoe hierop ingespeeld dan wel geanticipeerd kan worden. Maar is er wel genoeg tijd om te veranderen, gezien de snelheid van alle ontwikkelingen vandaag de dag? Nieuwe en jonge organisaties maken vaak gebruik van de nieuwste technologieën, werken in flexibele netwerken, worden gefinancierd door andere type investeerders en zetten daarmee extra druk op de veranderingsnoodzaak voor bestaande traditionele ingerichte organisaties.

De impact van geen vaste bedrijfsstructuur op werk en bevlogenheid
Hoe dit tijdsgewricht het werk beïnvloed is enorm. De hedendaagse arbeidsmarkt kenmerk zich inmiddels meer door jobs (vraag naar arbeid die ontstaat en gemakkelijk ook weer wegvalt) dan door carrières (goed uitgespreide en uitgestippelde weg). Jonge universitair afgestudeerden kunnen verwachten dat zij in hun werkzame leven minstens twaalf keer van werkgever en minstens drie keer van competenties veranderen. De competenties waar deze persoon op zijn veertigjarige leeftijd uit moet putten zijn niet dezelfde als die hij op school geleerd heeft. Verandering van baan is vaak geen doorstroming meer in het kader van een carrière. Zonder een vaste bedrijfsstructuur is het pad voor medewerkers grilliger. De chaotische, gedereguleerde tijd heeft ook een sociale dimensie. Korte termijn organisaties neigen ertoe de bevlogenheid van grote groepen medewerkers te verminderen: hoe kun je loyaal zijn aan een wispelturige organisatie? Werknemers van middelbare leeftijd die loyaliteiten jegens bedrijven ontwikkeld hebben, voelen zicht verraden wanneer hun betrokkenheid zo weinig waard blijkt. Evenmin betekent werkervaring, of gewoon senioriteit, nog wat het ooit betekende, gezien de voorkeur van werkgevers voor jongere, goedkopere of plooibaardere werknemers.

De high performance professional is zowel betrokken als afzijdig
In moderne organisaties een rol vervullen stelt hoge eisen aan mensen die in de tijd telkens verschuift. Het is dus een leven lang leren. Daarnaast vergen veel jobs absolute toewijding en verbintenis. Om die uitlevering te weerstaan hebben we een idee van onszelf nodig als zowel betrokken als elk moment afzijdig. Dit betekent een groot appel op het persoonlijk leiderschap van mensen.

Kerntaak voor Human Resource Managers
Voor HR managers is het een kerntaak organisaties en medewerkers te begeleiden in het nieuwe tijdsgewricht door een nieuw soort ondernemerschap binnen organisaties te introduceren en medewerkers niet te zien als holle vaten. Dit kan door medewerkers er van te doordringen dat arbeid enorm verandert door de tijd heen en arbeid meer en meer ontstaat en ook weer wegvalt. HR moet mensen motiveren en bewust maken van het feit dat het essentieel is dat mensen in en / of parallel aan hun werk werken aan persoonlijke groei en zodoende meegroeien met de evolutie van arbeid waardoor ze hun positie voor de huidige werkgever en op de arbeidsmarkt blijvend versterken. Mocht dan onverhoopt de job bij de huidige werkgever verdwijnen dan hebben ze in ieder geval een heel goede ervaring op zak die ze mee kunnen nemen naar een nieuwe uitdaging. Dit zou weleens een goede richting kunnen zijn om mensen zin te geven en nieuwe technologieën te omarmen in plaats van deze met argusogen en angst op zich af te zien komen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Human Resources Management