Leiderschap en delegeren hebben een verband. De gedachte heerst dat een leider, die niet kan delegeren de groei van zijn afdeling of bedrijf beperkt. Leiders die goed kunnen delegeren laten afdelingen of bedrijven groeien is de gedachte. Leiders die kunnen delegeren worden gezien als een betere leider dan leiders die dat niet doen. Delegeren staat voor het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een daartoe bevoegde medewerker. Voor vastomlijnde taken en verantwoordelijkheden is dat een effectieve strategie. Alleen kun je niet alles delegeren.

Delegeren is ontstaan vanuit het maakbaarheidsdenken. Nu ontstaanbaarheidsdenken in opkomst is zal delegeren naar de achtergrond raken.

Medewerkers komen sneller in beweging

Zo wordt binnen veel organisaties de implementatie en adoptie van talentmanagement gedelegeerd naar HR of een externe partij. In de praktijk leidt dit tot teleurstellende resultaten. Medewerkers krijgen het gevoel dat de directie het niet zo belangrijk vindt. HR of externe partij krijgt het gevoel dat ze het alleen moeten doen. HR of externe partij heeft onvoldoende invloed op de organisatie om iedereen in beweging te krijgen als de directie niet mee participeert. Medewerkers komen nu eenmaal sneller in beweging als de directie aangeeft dat het belangrijk is en zichtbaar richting geeft aan een proces.

Zaken waar je als directie onvoldoende kennis van hebt en die een grote impact hebben op de organisatie delegeer je niet.

Niet delegeren maar integraal werken

ArrayVanuit delegeren wordt alleen maar in resultaten gedacht en niet in de context waarbinnen die resultaten moeten c.q. kunnen worden bereikt. Integraal werken kijkt naar de gehele realiteit van verwarrende en tegenstrijdige inzichten, opvattingen en ontwikkelingen – de context. Implementatie en adoptie van talentmanagement is ter mate complex dat, wil je het beste resultaat je beter vanuit ontstaanbaarheid kan benaderen. Dus niet delegeren maar integraal werken.

Integraal werken zorgt voor synergie

Integraal werken gaat over vier kernbegrippen: Samenwerken, Samenhang, Afstemming en Gemeenschappelijkheid. Hierdoor ontstaat er synergie tussen de directie, medewerkers. HR en/of externe partij. Integraal werken maakt optimaal gebruik van ieders kwaliteit, invloed en context. In de praktijk betekent dat de directie actief betrokken dient te zijn en blijft gedurende een implementatie en adoptie van talentmanagement. Een succesvolle implementatie en adoptie van talentmanagement vergt jaren voordat het goed verankerd is in de dagelijkse gang van zaken.

Ook hier geldt de regel: Overschat niet wat je in een jaar kunt bereiken. En onderschat niet wat je in 5 jaar kunt bereiken.

Wees zichtbaar in woord en daad

ArrayDoor zichtbaar aanwezig te zijn in woord en daad, door zelf mee te doen aan de activiteiten ondersteund een directie een implementatie en adoptie talentmanagement effectief.

Er ontstaat dan ware kennis over talentmanagement doordat ze alle gewaarwordingen onophoudelijk ondervinden als ze actief meedoen. Ze ervaren dingen en begrijpen waar het over gaat omdat ze ervan geproefd hebben. Niets van wat verstandelijk kan worden begrepen, kan de vergelijking doorstaan met wat zelf wordt ervaren.

Helemaal induiken voor het beste resultaat

De gedeelde ervaringen gelijk aan die van de medewerkers zorgt voor verbinding, begrip en een gemeenschappelijke taal wat de communicatie zal doen verbeteren. Dus niet de implementatie en adoptie van talentmanagement delegeren en aan de zijlijn toekijken en ongefundeerde adviezen geven maar er helemaal induiken voor het beste resultaat door integraal te werken.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x