Talentmanagement delegeer je niet

Columns

Leiderschap en delegeren hebben een verband. De gedachte heerst dat een leider, die niet kan delegeren de groei van zijn afdeling of bedrijf beperkt. Leiders die goed kunnen delegeren laten afdelingen of bedrijven groeien is de gedachte. Leiders die kunnen delegeren worden gezien als een betere leider dan leiders die dat niet doen. Delegeren staat voor het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een daartoe bevoegde medewerker. Voor vastomlijnde taken en verantwoordelijkheden is dat een effectieve strategie. Alleen kun je niet alles delegeren.

Delegeren is ontstaan vanuit het maakbaarheidsdenken. Nu ontstaanbaarheidsdenken in opkomst is zal delegeren naar de achtergrond raken.

Medewerkers komen sneller in beweging

Zo wordt binnen veel organisaties de im...

Meer over Talent ontwikkeling