Management is onnatuurlijk

Columns

Leiderschap is een natuurlijk verschijnsel, dit in tegenstelling tot management wat in de natuur niet voorkomt. Het is ook niet verwonderlijk dat zoveel mensen momenteel opbranden door het huidige management denken.

De essentie van management is beheersing en controle en dat staat haaks op het leven zelf dat veranderlijk, onvoorspelbaar en vol potentieel is.

Management haalt met haar beheerszucht letterlijk het leven uit bedrijven, mensen en de wereld. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de wereld er momenteel erbarmelijk voor staat.

Surrogaat leiderschap
Er wordt veel geschreven over surrogaat leiderschap. Leiderschap dat vanuit het management denken opnieuw wordt uitgevonden vanuit de behoefte aan beheersing en controle. Centraal in veel leiderschapsstijlen, die momenteel beschreve...

Branko Lastdrager
Top artikel! De boodschap van dit artikel kan wat mij betreft boven de toegangspoort van elke organisatie worden gespijkerd!

Momenteel bezig bij een kleine gemeente waar we precies deze boodschap voortdurend op alle mogelijke manieren introduceren. Het durven vertrouwen in de voortdurende organische ordening en stroom. Laat staan je daar aan over te geven. En sommige managers hebben daar inderdaad moeite mee, terwijl collega managers juist beginnen te floreren.

Ook veel medewerkers vragen om vrijheid, autonomie, bevoegdheid, etc. totdat ze het krijgen. Om vervolgens op hoge toon de terugkeer van de alfa mannetjes en vrouwtjes te eisen. Om de managers (net als externe begeleiders) te verleiden toch weer beheersing en controle te introduceren. Een variant op het Stockholmsyndroom.

Hoe dan ook een fascinerende transformatie en fantastisch om daar zelf in de frontlinie samen met anderen te mogen experimenteren :-)
Guido Thys
Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen (zie mijn eerdere bijdrage over 8erlijk management)!
Jaap Peters
Pro-lid
Mooi, Sybren
Peter Lofström, SMADSS!
Management is geen natuurlijk verschijnsel. Leiderschap is dat wel. Echter een bedrijf heeft een missie, visie en strategie. Dit is de houvast van waaruit functioneel gezien moet worden geacteerd. Een bedrijf is een organisatievorm wat tot doel heeft iets voort te brengen, te genereren, te produceren, te ontwikkelen. Zonder een bedrijf kun je als individu ook genoeg voortbrengen maar als bedrijf kun je in principe het veelvoud van een individu. Je kunt je voorstellen dat als iedereen in een bedrijfsvorm maar blijft doen wat hem of haar goeddunkt er niets van de overall bedrijfsdoelstellingen heel blijft en het bedrijf ten onder gaat. Management blijft dus nodig om de chaotische mens te leiden naar de gewenste richting. De meeste mensen in een groot bedrijf zijn geen ondernemers. Anders werkten ze niet in loondienst bij een groot bedrijf. Maar juist omdat het geen ondernemers zijn kunnen ze nog wel samen de doelstellingen van de onderneming bereiken. Angst is de voornaamste drijfveer van mensen om in een onderneming te blijven. Men voelt zich er veilig, men denkt de hypotheek te kunnen blijven betalen, denkt dat een vaste baan met een manager die vertelt wat je moet doen het mooiste is wat er bestaat. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het is bittere noodzaak om te overleven. Een natuurlijk leider kan beter geen manager zijn. Hij/zij gaat er onderdoor.
corberkelaar
Mooi leerzaam stukje! Management vormt de armen, benen en ruggengraat van de organisatie, elke. Dus is het wel degelijk natuurlijk. Zoals je zegt gaat het er om het leven te laten stromen en te durven drijven op de stroom. Conventioneel management zit van nature vastgeklampt aan het mentale, dat van nature behoudend en angstig is en naar zekerheden zoekt. De oude wereld gaat langzaam over in de nieuwe en dat proces duurt nog wel even.

Meer over Leiderschap