Wat is jouw toegevoegde waarde?

Columns

De mens heeft altijd een cruciale rol gespeeld in de organisatie. Immers, zonder mensen geen resultaten. Maar hoe we naar mensen kijken, is  sterk veranderd. Was je vroeger puur een middel, nu zoekt men naar de toegevoegde waarde.

Van productiemiddel naar competenties

Vroeger werden mensen voornamelijk in dienst genomen vanwege hun capaciteit werk te verzetten. De vaardigheid werd ze aangeleerd en had je het snel genoeg onder de knie, dan mocht je blijven. Gelukkig ontdekte men dat mensen niet allemaal hetzelfde waren en dat je voor verschillende taken en functies, andere vaardigheden en kennis moest bezitten. Hierdoor ontstond differentiatie en bedacht men zo rond de jaren tachtig/ negentig dat er per functie competentieprofielen konden worden gemaakt. Aan de hand van die competenties wer...

Meer over Talent ontwikkeling