Channels

De mens heeft altijd een cruciale rol gespeeld in de organisatie. Immers, zonder mensen geen resultaten. Maar hoe we naar mensen kijken, is  sterk veranderd. Was je vroeger puur een middel, nu zoekt men naar de toegevoegde waarde.

Van productiemiddel naar competenties

Vroeger werden mensen voornamelijk in dienst genomen vanwege hun capaciteit werk te verzetten. De vaardigheid werd ze aangeleerd en had je het snel genoeg onder de knie, dan mocht je blijven. Gelukkig ontdekte men dat mensen niet allemaal hetzelfde waren en dat je voor verschillende taken en functies, andere vaardigheden en kennis moest bezitten. Hierdoor ontstond differentiatie en bedacht men zo rond de jaren tachtig/ negentig dat er per functie competentieprofielen konden worden gemaakt. Aan de hand van die competenties werd je aangenomen en verder opgeleid. Ken jij ook nog die enorme rij competenties waaraan je moest voldoen, ingedeeld in categorieën en sub-menuutjes? Ik kreeg het al weer Spaans benauwd als ik mijn jaarplan moest indienen om aan te geven hoe ik dit jaar ervoor ging zorgen nog hoger te scoren op ALLE competenties en vooral diegene die slecht uit het beoordelingsgesprek waren gekomen, kortom datgene waar ik gewoon niet goed in was.

Van competenties naar talenten

Vanaf het begin van deze eeuw kwam men tot de conclusie dat als je mensen liet voldoen aan een waslijst van competenties, mensen niet gingen excelleren. De nadruk lag immers op wat niet goed ging, in plaats van wat iemand al wel goed beheerst. Niet echt stimulerend. Hierdoor ontstond de stroming van talentmanagement: benutten van iemands sterke punten. Een stroming die iedereen wel omarmde, maar die eigenlijk niet breed van de grond kwam, want werken is toch geen hobby, was een beetje de gedachte. Ik denk dat de tijd er niet helemaal rijp voor was. Dat is nu wel anders.

Van talenten naar toegevoegde waarde

Door Het Nieuwe Werken zijn er niet alleen op ICT-gebied en op kantoorinrichting en werkplek zaken veranderd. Ook organisatiemodellen veranderen drastisch: veel meer fluïde organisatievormen gaan er ontstaan met minder hiërarchische lagen waarbij organisatiekernen het spil zijn, en de flexibele lagen daarom heen inhaken en weer loslaten. Dit vraagt nog al een verandering van aansturing van mensen, maar vooral ook van inzet van mensen en hun capaciteiten. Ineens is het cruciaal geworden te weten wat je te bieden hebt, anders dan wat anderen ook hebben en vooral waarin je excelleert waardoor de organisatie jouw toegevoegde waarde nodig heeft.

Wat is toegevoegde waarde dan?

Toegevoegde waarde gaat veel verder dan talenten en kwaliteiten zoals bij talentmanagement. Het zit echt niet alleen in bepaalde vaardigheden of talenten. Het kan ook zijn omdat jouw manier van waarnemen anders is dan anderen; open of vanuit steeds andere brillen. Of jouw toegevoegde waarde zit in het feit dat jij een ‘stip op de horizon’-type bent; dus de lange termijn altijd voor ogen heeft of ‘in het hier en nu staan’ is jouw kracht. Maar ook kan jouw toegevoegde waarde zitten in het feit dat jij jouw denkkracht goed kent of juist jouw gevoelskant altijd kunt aanspreken en raadgevers voor je zijn. Dit zijn niet zozeer competenties die je bezit, het is snappen hoe jij functioneert; welke instrumenten je tot je beschikking hebt, wat die instrumenten kunnen en hoe je de potentie ervan in kunt zetten.

Wat is jouw toegevoegde waarde?

Weet jij wat jou veel waard maakt in je team of organisatie? Hoe werk je er aan die waarde te onderhouden en te vergroten? Hoe geef jij sturing aan het inzetten van jouw toegevoegde waarde? Of wordt jij nog niet erkend als waarde voor de organisatie en ben je nog een productiemiddel?

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x