De oorlog om talent

Columns

David Watkins van Softscape en bureau McKinsey & Company wedijveren op het web om de eer als het gaat om wie als eerste talent benoemde als lokmiddel op een veranderende arbeidsmarkt en als bescherming tegen de invloeden die inwerken op organisaties. Midden jaren ’90 voor het eerst benoemd, is in 2011 talent nog steeds voer voor onderzoekers, HRM-ers en CEO’s. Netwerkorganisatie i4cp is er duidelijk over: ‘the war for talent’ komt er aan! Zelfs toen de economische tegenwind het hardst woei, wisselden de kansrijken op de arbeidsmarkt van baan (TNO-CPB 2011). Tijd om talent te vinden, te ontwikkelen en te binden!

Dus hebben de 'usual suspects' in adviesland hun aanpakken, systemen en methodieken al in de aanbieding. In een luxe verpakking kunnen we talentmanagement afnemen in de vorm van...

Eens dat we schaars talent moeten koesteren. Maar de boodschap om te kijken over de grenzen van de afzonderlijke koninkrijken is niet nieuw. En ondanks dat alles blijven we hangen in de sfeer van 'als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg'. Daarom een pleidooi om het anders te doen (vooral voor grotere organisaties): organiseer een (interne) marktplaats waar vraag naar en aanbod van talent wordt gematched door een professioneel bureau. Recent heb ik voor het concern Rijk een detacheringsbureau voor top ICT ers mogen inrichten. Om zo slimmer gebruik te kunnen maken van dat schaarse talent. En die transparantie geeft een extra dynamiek. Dat geeft energie! Kijk maar eens op de website (www.i-interimrijk.nl).

Meer over Human Resources Management