Het Havana-syndroom

Columns

Buitenaardse wezens? De Russische geheime dienst? Een nieuwe ziekte? Het passeerde allemaal de revue tijdens het onderzoek van de Amerikaanse geheime diensten naar de vele ziekteverschijnselen onder medewerkers van Amerikaanse ambassades.

Zes jaar geleden werd bekend dat er onder medewerkers van de Amerikaanse ambassade in Havana, Cuba diverse ziektes rondwaarden die tot misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, geheugenverlies en slechter horen konden leiden. Het beperkte zich niet alleen tot de directe staf van de ambassade maar strekte zich ook uit tot naasten en familieleden. Al snel werd gesproken over het 'Havana syndroom'. Later werden vergelijkbare symptomen waargenomen bij medewerkers en hun aanhang van de ambassades in Wenen, Berlijn en Bogota.

Naar nu blijkt zijn er geen aanwijz...

Meer over Human Resources Management