Hufters op de werkvloer vormen een serieus obstakel voor succes van mens en organisatie. Trends, inzichten en maatregelen tegen verhuftering. Vormen van pest- en huftergedrag op de werkvloer en van klanten. Pesten en agressie op de werkvloer worden in Nederland vaker gemeld dan in de rest van Europa. We zijn daarnaast ook koploper als het gaat om agressie door klanten. Wat te doen? Hoe omgaan met hufters. Maatregelen en tips tegen de verhuftering.

Hoe vertoond zich hufterig-gedrag?

Hufterigheid kan worden gedefinieerd als ‘de aanhoudende vertoning van vijandig verbaal en non-verbaal gedrag’. Een ruimere definitie van de hufter: ‘Heeft lak aan fatsoen. Kenmerken zijn patserig of provocerend gedrag, voordringen, schelden, graaien, saboteren,  verzuim, beledigen, dreigen en pesten. Kort lontje en neigen tot fysiek geweld’.

‘Blame the other’.

Het ware kenmerk van de hufter is ‘elke verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag afwijzen’. Hij/zij werd geprovoceerd, moest wel meedoen, is verkeerd begrepen, iedereen deed het, had eigenlijk gelijk, werd gediscrimineerd, de ander begon, kon het niet helpen want…

Schade door hufters

De economische schade door hufters groot is. Zo wordt er geschat dat zo`n 25% van de slachtoffers van pesten ontslag neemt, in vergelijking met een gebruikelijk percentage van 5%. Het blijkt dat slachtoffers van pesterijen gemiddeld 20 dagen verzuimen, tegen 6,5 dagen voor niet-gepeste collega’s.

Ander vormen van hufterig gedrag vergroten nog eens de schade. En dan natuurlijk nog de klanten die weglopen.

De verhuftering bestrijden

ArrayWat doet de leiding om de organisatie hufterproof te krijgen? Als dat niet duidelijk zichtbaar en overtuigend gebeurt, voelt men zich lelijk in de steek gelaten. Wat weten we eigenlijk van het hufterproof maken van organisaties? Wat weten we van de ervaringen van verantwoordelijke bestuurders; en vooral ook van de ervaringen van de frontlijnsoldaten zelf?

  • Hoe verweer je je tegen getreiter?
    Eikels, tirannen, halve garen, kloothommels, hufters en andere schadelijke personen op het werk
  • Pesten buiten de werkvloer
    Stiekem schofferen, kleineren, tegenwerken, niet terugbellen, achterhouden van gestuurde offertes, muggenziften en liegen over geleverde prestaties.

Robert Sutton auteur van `The no asshole rule. Building a civilized workplace and surviving one chat isn’t’, pleit ervoor in bedrijven een ‘no asshole rule’ in te voeren. Respectloos gedrag moet worden bijgesteld, anders volgt ontslag.  ‘So far so good’ maar dan: Sutton geeft slachtoffers het advies om hufters met hun gedrag te confronteren, het contact te beperken en het vooral niet persoonlijk op te vatten. Een sloom advies, want ‘met hun gedrag confronteren’ helpt niet bij de ware hufters.

De conclusie is dat na enige duidelijke waarschuwingen een stevige aanpak met dwang en sancties geboden is.