Roddel op de werkvloer: bind- en machtsmiddel

Cover stories · Boeken

Roddelen: het werk van kwade tongen?

Waar mensen zijn, is roddel. Roddel in de vorm van gezellig geklets. Roddel in de vorm van lof of laster over derden. Het wordt niet vaak zo bezien, maar roddel is een manier om te overleven. Roddel is altijd een effectieve middel geweest om de band binnen een gemee...

Tier
Hoe kun je nieuwkomers binnen een bestuur het beste waarschuwen/inlichten over andere bestuursleden die roddel als machtsmiddel gebruikt hebben en gaan gebruiken?
Drs. Robert G. Wagenaar
In de management structuur van een bedrijf zal roddel altijd een onderdeel vormen van de bedrijfscultuur. Waar een veelvoud van mensen met elkaar samen werken is roddel een manier van communicatie. Daarmee kun je iemand afbreken of opbouwen. Roddel kan sterk negatief zijn maar soms ook opbouwend wanneer de roddel positief gesteld is. De roddel in bedrijven uitbannen is schier onmogelijk. Roddel is zelfs goed bruikbaar wanneer een toekomstige onsymphatieke handeling moet worden uitgevoerd en er een begrijpend vlak moet worden opgebouwd. Roddel kan ook zo destructief zijn en dat is tegenwoordig meer aan de orde, dat mensen er letterlijk en figuurlijk doodziek van worden. Verban de roddel als je kan.
Diem Wolff
Vergis ik mij, of is de tabel bij het artikel niet correct? Volgens mij lokken homogene en gesegmenteerde culturen juist lasterroddel, en geen prijsroddel uit?
Gerben M. Beetstra
Ik vind dit een prima artikel over een onderschat fenomeen binnen organisaties. Roddelen is volgens KPMG (Kapteijn) de meest voorkomende schending van het waarden & normendebat.
Het is bruikbaar door haar evenwichtige benadering.
Ik zal het voorleggen aan mijn studenten Personeel en Arbeid bij de module die de professionalisering van het P&O-vak tot onderwerp heeft.
Ad van Iterson
Diem Wolff heeft volledig gelijk! Er is een storende fouut geslopen in de tabel van ons stuk over Roddel op de Werkvloer. Inderdaad lokken homogene en gesegmenteerde bedrijfsculturen juist lasterroddel uit.
Ad van Iterson
Diem Wolff heeft volledig gelijk! Er is een storende fouut geslopen in de tabel van ons stuk over Roddel op de Werkvloer. Inderdaad lokken homogene en gesegmenteerde bedrijfsculturen juist lasterroddel uit.

Meer over Hufters op de werkvloer