Pesten is eerder regel dan uitzondering

Columns

Pesten is een serieus probleem dat steeds meer aandacht krijgt van scholen, bedrijven en de politiek. Het wordt erkend als schadelijk gedrag dat negatieve gevolgen heeft voor de slachtoffers, zowel op korte als op lange termijn.

Zo lanceerde Hamer onlangs het advies: “Zo moeten bedrijven reageren op meldingen van grensoverschrijdend gedrag”. Een stap in de goede richting om pesten te beteugelen. Maar dan dient pesten wel herkend en erkend te worden. Echter, pesten komt veel vaker voor dan men denkt. Het wordt vaak niet herkent. Wat heb je aan het advies van Hamer als men bepaalt gedrag niet herkent als pesten?

Pesten is eerder de norm dan een aantal losse incidenten

Subtiel pesten wordt niet als pesten gezien

De focus van pestgedrag beteugelen ligt op het niveau van openli...

Meer over Hufters op de werkvloer