Pesten op de werkvloer aanpakken?

Columns

Pesten op de werkvloer is nog steeds een taboe onderwerp. Maar de cijfers liegen er niet om. Ruim een half miljoen werknemers wordt jaarlijks gepest. Dat aantal is over de jaren heen stabiel want pestgedrag laat zich moeilijk terugdringen. In een vorige column ben ik ingegaan op de belangrijkste oorzaak hiervan, namelijk dat pesten te veel wordt benaderd als incident terwijl de onderliggende cultuurpatronen in stand blijven. De vraag is: wat is nodig om deze cultuurpatronen te doorbreken?

 Signalen serieus nemen

Onlangs sprak ik met een leidinggevende die vermoedde dat in zijn team werd gepest. Hij vertelde dat hij er niet de vinger achter kreeg omdat niemand zich had gemeld bij de vertrouwenspersoon. Op mijn vraag waarop zijn vermoedens waren gebaseerd, antwoorde hij dat er veel werd ger...

Meer over Hufters op de werkvloer