Pesten op het werk heeft ernstige gevolgen

Actueel

Voor niet-betrokkenen klinkt het onvoorstelbaar; pesten gebeurt niet alleen op het schoolplein, maar ook in de kantine op het werk. De consequenties voor de geleverde prestaties op het werk zijn ernstig. De werkgever moet het treiteren op de werkvloer dan ook hard aanpakken.Een definitie van pesten zou kunnen zijn: ‘pesten is een herhaaldelijk voorkomende gebeurtenis van onrechtmatig gedrag dat zich uit door middel van handelingen, woorden, daden, gebaren of in geschrift uit’. Pesten op het werk gebeurt door een of meer werknemers en is gericht tegen een individu. Het slachtoffer wordt bedreigd en krijgt permanent kritiek. Vaak wordt ook het privéleven erbij betrokken. Het slachtoffer raakt geïsoleerd; collega's praten niet meer met hem en hij wordt vaak volledig genegeerd.

Pesten op het w...

Paul Kemperman
Lid sinds 2019
Pesten, intimidatie en psychische terreur door je collega's is erg, maar als de top van de organisatie hiertoe met opzet overgaat om goed functionerende medewerkers zo goedkoop mogelijk te dumpen dan is dit nog veel schadelijker. De gevolgen van intimidatie van bovenaf zijn desastreus voor de medewerkers die het doelwit zijn, maar ook voor de organisatie. En toch komt deze vorm van verticale intimidatie nog te vaak voor zoals blijkt uit het rapport van TNO van 18 juli 2012 "Agressie op het werk".

Helaas is er nog maar weinig aandacht voor de slachtoffers van intimidatie op het werk. Onlangs is de website "slachtofferwijzer" in de lucht gegaan. Allerlei slachtoffers kunnen daar hulp en informatie vinden, behalve slachtoffers van intimidatie en psychische terreur op het werk. Zij moeten zichzelf maar zien te redden en dat is niet terecht. De overheid en de sociale partners zouden dit op moeten pakken. Zoiets mag niet aan de slachtoffers zelf worden overgelaten.
silas
Goed stuk! Uitleg van pesten, consequenties, maar ook daadkrachtige tips. Vooral de zin dat je pesters niet moet veranderen van plek als dit de beloning is! Vaak gebeurt dit wel, waardoor het pesten in stand blijft en een cultuur wordt om zo je doel te behalen. Doel is altijd eigenbelang, nooit bedrijfsbelang. Je gooit daardoor als bedrijf je eigen glazen in.
Maria
Paul Kemperman, ik ben het met je eens.
Ik voeg iets toe. De organisatie, met name het management team (hoofdafdeling P&O) is vaak erbij betrokken en doet niets om dat op te losen, tegengestelde!. Een ziek bedrijf bestaat uit middelmatige management teams.

Meer over Hufters op de werkvloer