Pesten buiten de werkvloer

Columns

Pesten op het werk is een uitgekristalliseerd begrip geworden. Daarop duidt het bestaan van het –onnodig Engelse– jargonwoord mobbing. En natuurlijk het bestaan van datgene wat hoort bij jargon: een complete branche.

Nuldelijns, eerstelijns, tweedelijns…

Als er iemand het slachtoffer wordt van agressie, seksuele intimidatie, pesten of discriminatie, dan staan de volgende hulpverleners klaar. In de zogeheten nuldelijnszorg, oftewel de werkgeversfeer, hebben we: de vertrouwenspersoon, de bedrijfsmaatschappelijk werker of de afdeling personeelszaken. In de eerstelijnszorg zijn er: de Arbodienst (met bedrijfsarts, vertrouwenspersoon, bedrijfsmaatschappelijk werk, mediator, psycholoog), de huisarts, het RIAGG, de vakbond, het meldpunt discriminatie, de slachtofferhulp en de brancheorganisaties....

Paul Kemperman
Lid sinds 2019
@Susanne,

Met veel intimidatie en psychische terreur ben ik als goed functionerend ambtenaar van een kleine gemeente in de buurt van Arnhem door mijn werkgever weggepest. Ik kreeg alleen steun van mijn huisarts, mijn eigen advocaat, familie en vrienden. De door u genoemde "hulpverleners" kozen uiteindelijk allemaal partij voor de werkgever (het college van burgemeester en wethouders) of waren niet beschikbaar. Ook mijn eigen vakbond haakte af.

Zelfs de onlangs opgestarte site "slachtofferwijzer" geeft niet aan waar werknemers terecht kunnen die het doelwit zijn intimidatie en psychische terreur. Zij staan er vaak helemaal alleen voor en zeker als dit soort schadelijke praktijken willens en wetens door een bedrijf of overheidsinstantie worden ingezet als managementinstrument. Zie de weblog 'Intimidatie en psychische terreur op het werk, in Zevenaar doen wij dat zo.'

www.wijdoendatzo.wordpress.com
Paul Kemperman
Lid sinds 2019
EenVandaag heeft me gevraagd om mee te werken aan een TV-uitzending waarin het taboe-onderwerp "pesten op het werk" aan de orde komt.

Dit probleem is binnen (overheids)organisaties niet bespreekbaar als leidinggevenden pesten (lees ook: intimidatie en psychische terreur) bewust als managementinstrument gebruiken om medewerkers zo goedkoop mogelijk uit de organisatie te werken.

Ik heb aan de uitzending meegewerkt en het team van EenVandaag heeft er een integere en respectvolle uitzending van gemaakt. Deze is op zaterdag 29 september jl. uitgezonden.

Klik hier voor uitzending van EenVandaag over het toenemend probleem van (weg)pesten op het werk: http://www.eenvandaag.nl/economie/41447/meer_pesten_door_crisis

Meer over Leidinggeven