De Organisatie Draait Door

Cover stories · Cases

Hoe kon het zo doordraaien bij DWDD? Hoe kon het dat een programma dat bedoeld was om - in de woorden van Matthijs – een medicijn tegen angst en lelijkheid te zijn, blijkbaar ook zelf zo’n lelijke schaduwkant had?

In ieder mens schuilt licht en donker, zo ook in elke organisatiecultuur. En soms vliegt dat uit de bocht en worden grenzen overschreven met schadelijke bijwerkingen. 

In dit artikel doe ik daarom een uitnodiging om ont-schuldigend en gevarieerd te kijken. Met als centrale vraag: wat maakt dat mensen elkaar gevangen houden in een patroon waarin disfunctioneel gedrag zo lang kon woekeren? En ik reik een aantal lessen aan die mogelijk helpen om een veiliger werkklimaat te creëren. 

Setting the stage

In het kort eerst de situatieschets. Afgelopen weeke...

Meer over Burn-out, stress, werkdruk