Als leiderschap binnen de dramadriehoek belandt...

Columns

Goed leiderschap is in staat het beste uit mens en onderneming te halen. Het kan echter ook behoorlijk uit de hand lopen. Leiderschap dat moeizaam verloopt, waarbij de verwijten over en weer vliegen en tot een regelrecht drama leiden, waardoor of de leider in kwestie volledig opbrandt, of mens en onderneming volledig verlamd raken.

Soms kun je als leidinggevende, met de allerbeste bedoelingen, de verkeerde dingen doen. Mogelijk ben je zelfs, zonder dat te willen, in de dramadriehoek beland. De dramadriehoek (ook wel Karpman-driehoek genoemd) is een model voor communicatie en samenwerking welke bedacht en gepubliceerd is door Stephen Karpman in 1968.

Transactionele analyse

Het model is afkomstig uit de transactionele analyse van waaruit we de interactie tussen mensen bekijken vanuit verschi...

Maarten kouwenhoven
Mooi verwoord.
Helder en concreet.

Met de opening naar de winnaarsdriehoek: die gaat als volgt.
Het Slachtoffer: niet klagen maar vragen
De Redder: niet Redden maar een aanbod doen
De Aanklager: niet Aanklagen maar tijdig je grens aangeven.
(bron: Strategisch Coachen)
John Tressel
De Dramadriehoek is een model om de ongezonde symbiose in werkverhoudingen zichtbaar te maken. Zorg voor een ontwikkeling in de richting van de Kwaliteiten driehoek.Bron:De beroepsbekwame mentor
Herly Wowor
Lid sinds 2019
Mooi artikel. Je kunt je wel afvragen of veel leidinggevenden de zelfkennis hebben om de drama driehoek in een team zichtbaar te maken. Mijn ervaring is dat leidinggevenden weinig zelfkennis hebben en snel in de weerstand schieten. Daarnaast is er ook een gebrek aan kennis van gedrag, sociale processen en groepsdynamica. Leidinggevenden zouden eerst naar een leiderschap training moeten om naar zichzelf te kijken.
Daarnaast is het zinnig om regelmatig te sparren met een coach. Hoe groter de zelfkennis hoe groter het effect op je teamleden. Soms is het pijnlijk om in de spiegel te kijken, maar o zo leerzaam.
Jeroen van Oostende
Mooi artikel. Maak ook de brug naar de multipliergedachte om zo als leidinggevende het maximale uit je medewerkers te halen. Zet een ieder in zijn/haar kracht en je organisatie gaat vliegen!
Marieke Haaker
Lid sinds 2019
Als leidinggevende kun je ook op zoek naar de verlangens die achter de klachten zitten om uit de aanklagersstand te komen en vragen naar de eerdere succeservaringen en/of wanneer iets wel lukte om uit het slachtofferschap te komen. Simpele vragen die veel energie en openingen opleveren.
Bert-Jan van der Mieden
Lid sinds 2019
Mensen indelen in karakterstructuren, rollen, typen, enz. enz. kan leiden tot meer zelfinzicht en mensenkennis en beter samengestelde teams, maar in de praktijk valt alle theorie en elke indeling gelukkig weg en communiceren we daar niet vanuit!

We acteren en reageren op elkaar in het hier-en-nu vanuit onze gevoelens en gedachten op dat moment. Van mens tot mens. Wel of niet voorbereid, wel of niet met een visie, wel of niet doordacht. Wat dat betreft zijn organisaties hetzelfde als een gezin of een familie. Daar communiceren we ook niet met elkaar vanuit een of ander type, of vanuit een bepaalde teamrol, of kwadrant, enz.

Wees pragmatisch en realistisch en kap met al die hypes, hoe zinvol bepaalde inzichten ook zijn. Laat dat helder zijn. Onthoud nu gewoon een paar dingen, waar ieder mens elke dag mee te maken heeft, wat ieder mens wil en vanwaaruit we allemaal communiceren. Niemand niet.

01. Ieder mens heeft een ware persoonlijkheid - we willen ons Zelf zijn - en een schijnpersoonlijkheid: ieder mens heeft in meer of mindere mate last van minderwaardigheidsgevoelens en -gedachten, onzekerheid, angst, en acteert, reageert en communiceert van daaruit.
02. Iedereen wil verlangens en doelstellingen ontdekken en realiseren. Dat kan door de regie in leven, wonen en werken stevig ter hand te nemen. Iedereen wil in meer of mindere mate invloed.
03. Er bestaat geen vitale organisatie en samenleving zonder verbondenheid en er is geen verbondenheid mogelijk zonder vertrouwen. Realiseer dus vertrouwen.

Hoe u deze drie zaken optimaal voor elkaar krijgt vertel ik u niet alleen graag, maar laat ik u ook graag ervaren. Want dan gaan we sneller en betere resultaten boeken en is er sprake van perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap.

En als we het dan in drie woorden samenvatten, die we veelal niet makkelijk vinden en daar liever allerlei modellen voor in de plaats noemen, omdat dat lekker mentaal, veiliger en gestudeerd overkomt, dan komen uit op de woorden waar het allemaal en altijd en wereldwijd en nooit niet over gaat: Liefde, Waarheid en Vertrouwen. Als we daar een visie op hebben en daar onze (mede)verantwoordelijkheid voor nemen, dan komt er leiderschap vanuit een multidisciplinaire veelhoek o.b.v. eenheid in verscheidenheid.

Meer over Leiding ontvangen