Verborgen dreigementen

Columns

Angst en intimidatie zijn vernietigend voor de werksfeer, motivatie en binding van medewerkers. Wanneer een manager staat te schelden tegen een medewerker is er sprake van een klein, wrang gelukje bij een ongeluk: het is duidelijk, zichtbaar en hoorbaar dat er grenzen overschreden worden. Er ontstaat direct een noodzaak om in te grijpen: die manager aan te spreken op zijn gedrag, hem kritisch te bevragen over zijn leiderschapsstijl of nog verdergaande stappen om herhaling te voorkomen.

Maar in veel andere gevallen is dat intimiderende gedrag niet zo openbaar zichtbaar. En helaas zijn subtielere, onhoorbare vormen van grensoverschrijdend gedrag niet minder bedreigend. Ze zijn vooral minder zichtbaar, waardoor de kans toeneemt dat ze onopgemerkt en ongecorrigeerd blijven. Soms met grote gev...

Meer over Interne communicatie en samenwerking