Het managen van zorgorganisaties. Ervaringen met nieuw en beter organiseren. Leiderschap, besturing en toezicht in de zorg. Regelzucht, schaalvergroting en systeemdwang teisteren de zorgsector. Wat is daaraan te doen? Inzichten en voorbeelden.

Bij elke bijdrage in deze selectie over de zorgsector vindt u enige gerelateerde items die meer informatie verschaffen.

De zorgsector

De zorgsector groeit maar wordt geteisterd door regelzucht, schaalvergroting en systeemdwang. Het blijkt moeilijk daaraan te ontsnappen.

Terugdringen bureaucratie

Met name het terugdringen van de bureaucratie verdient prioriteit. Dat blijkt moeilijk. De afvink-lijstjes en kwaliteitsrapportages verzieken het normale werk.

De thuiszorg  Als er wel een weg is, maar geen wil. De afbraak van de thuiszorg terwijl de oplossing voor het oprapen ligt.

Kwaliteit van zorg verandert niet Als je doet wat je altijd al deed. We blijven maar bezig met de afvink-lijstjes terwijl de clienten buiten beeld verdwijnen.  

Ervaringen met anders organiseren en managen

Bemoedigend is dat, op diverse plekken,  fraaie voorbeelden van beter managen en organiseren ontstaan.

Voorbeelden

‘Onze core business is geluk’ Van winst maken naar waarde toevoegen. Van regels volgen naar de bedoeling.  

Scrum bij andere projecten dan ICT? Hoe werkt dat? Scrum ervaringen bij Pluryn, een grote zorginstelling.

Zelfsturende teams.  De ervaringen met de opkomst van zelforganisatie in de zorg.

Een zelfsturende reorganisatie? Bestaat dat? Thuishulpmedewerkers TSN nu in zelfsturende teams bij Familiehulp

Besturing in de zorg

Zorgbestuurders zijn geen ondernemers  Afwachtende houding wordt afgestraft.

Interview met prof. dr. Nicolaas Schaper Maastricht UMC+Ons zorgsysteem is soms de grootste vijand van de patiënt.

Coöperatie ideale vorm voor bestuur Coöperaties voor de zorg zijn in veel varianten denkbaar.     

Zorgsector: Inzichten, ervaringen en trends

Meer informatie over de ontwikkelingen in de zorgsector in de artikelen en links op deze pagina.