Generaties X,Y,Z en de babyboomgeneratie. Gebruik de verschillen en verbeter de samenwerking!
– Definities
– Kenmerken van de verschillende generaties.
– Tips en ervaringen. Leren om samen te werken en diversiteit te benutten.
– De verantwoordelijkheid pakken voor het eigen gedrag en voor de kwaliteit van de samenwerking.
– Vakmanschap, eigen initiatief, collegialiteit en klantgerichtheid verder ontwikkelen.
– Generatiemanagement
Wat werkt wel en wat niet? Hoe aanpakken.

Selectie van de redactie

Generaties en patronen

Technologische ontwikkelingen worden snel opgepikt door de nieuwe generaties Y en Z. Er verandert veel. Maar we blijven hangen in dezelfde gedragspatronen.

Advertorial