Organisaties die erin slagen het aanwezige talent te ontwikkelen kunnen doorgaans rekenen op meer motivatie van hun mensen.  Hoe werkt talent ontwikkeling? Ervaringen, vuistregels en inzichten om talent te binden en verder te ontwikkelen. Talent ontwikkeling als alternatief voor competentiemanagement. Praktijkvoorbeelden en ‘lessons learned’.

Hoe werkt talentmanagement

Persoonlijke ontwikkeling wordt hoog gewaardeerd. Bovendien leidt hoogwaardiger personeel ook tot betere bedrijfsresultaten. De kern is het slimmer managen van schaars talent. In het artikel ‘Hoe talentmanagement en ideeën management wel kunnen werken’ wordt benadrukt dat het van belang is om een cultuur te creëren waarin talenten zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast dient Talentmanagement ingebed te zijn in HR systemen die integraal onderdeel uitmaken van het besturingssysteem van de organisatie.


In het daadwerkelijk vormgeven van talent ontwikkeling of talent management zit de kneep. De praktijk blijkt weerbarstig. De les is: ‘Keep it simple.’ Maak er een natuurlijk proces van. Bouw voort op wat in de organisatie gebeurt. Dus: ‘Laat mensen zich bewijzen in hun dagelijkse werk en laat ze groeien in waar ze goed in zijn’.

Talentmanagement in de praktijk

ArrayVeel initiatieven ten aanzien van talentmanagement komen maar moeizaam van de grond. Een veelgehoorde kritiek is dat de meeste ontwikkelinitiatieven sterk de focus leggen op tekortkomingen en het herstellen hiervan. In diverse artikelen wordt een pleidooi gevoerd om juist de sterke kanten en talenten van mensen in te zetten en te ontwikkelen. Lees ook: ‘Effective managers pay attention to strengths’.

Uit onderzoek van McKinsey komen hiervoor de volgende redenen naar voren:

 1. Leidinggevenden committeren zich niet voldoende aan talentmanagement.
 2. Te veel schuttingen in organisaties voor het delen en inzetten van talent.
 3. ‘De lijn’ vindt het lastig (…) om medewerkers in hokjes te plaatsen met labels als goed, middelmatig of ‘onder de maat’.

Ook vandaag de dag bestaan er nog veel misverstanden over talent. Enkele veelgehoorde onjuiste opvattingen zijn:

 1. Talent is de vaste en onveranderlijke kern van het individu.
 2. Als je talent hebt hoef je niet je best te doen.
 3. Iemand met veel talent kan alles.
 4. Wanneer iemand in zijn kracht staat komt de rest vanzelf.
 5. Talent kun je meten en voorspellen.

Conclusie: Talentmanagement spreekt aan maar in de praktijk blijkt het lastig om het handen en voeten te geven. We moeten terug naar de kern van ‘Laat mensen zich bewijzen in het dagelijkse werk. Focus op hun sterke punten en geef ze de kans om verder te groeien via bredere en wisselende functies’.

Talent ontwikkeling: Vijf instrumenten

Voor talent ontwikkeling kunnen verschillende soorten instrumenten (naast elkaar) ingezet worden.

 • Training en opleiding
 • Intervisie.
 • Coaching
 • 360˚ feedback

Deze instrumenten worden toegelicht bij Management Development.

Het instrument ‘E-learning’ is in opkomst en kent een nog steeds toenemend aantal varianten, zoals:

 • Computer-based training
 • Leerportals (websites die toegang verschaffen tot e-learning toepassingen)
 • Online Communities (bijvoorbeeld vakgerelateerde online discussieplatforms)
 • Webinars (seminars via het web) en online trainingen
 • Podcasts (audio opnames / instructies die via mp3 spelers te downloaden zijn)
 • E-courses en en Moocs (cursussen via internet) ondersteund door E-content en digitale uitwisseling.
 • Games en simulaties om op een veilige, realistische en leuke manier praktijkervaring op te doen.

In het artikel ‘Over het slimmer managen van schaars talent’ staat een interessante case waarin E-learning binnen het Rijk wordt toegepast om kennis te delen en leren te bevorderen.