Het bedrijf is de school van de toekomst

Columns

Griezelige cijfers en conclusies, die het Sociaal Planbureau presenteert n.a.v. het onderzoek "Aanbod van Arbeid". Het modieuze Levenslang Leren blijkt vooral op te gaan voor mensen die altijd al van leren hielden. Wie eenmaal "lager opgeleid" is blijkt ook verderop in zijn of haar werkloopbaan liever te "spijbelen", als het op leren aankomt. Maar liefst 30 % van alle werkenden heeft na de middelbare school "geen formele cursus of opleiding meer gedaan." De slimmen worden zo slimmer en de kloof wordt groter.

Ik schrok, maar tegelijk was er de herkenning vanuit de dagelijkse praktijk. In mijn eigen vak van Marketing én in andere beroepsgroepen zie ik teveel professionals die nog teren op de mores-van-toen. Die er niet in slagen de enorme veranderingen in hun vak bij te houden. Die te lang o...

Erno Mijland
In zo'n Deltaplan Leren zou ik een belangrijke rol zien voor onze scholen. Jong de liefde voor leren, ontdekken en ontwikkelen aangeleerd, oud gedaan.

En dat kan, o.a. door kinderen te laten nadenken over hoe ze leren en hoe ze daar beter in kunnen worden (minder gerichtheid op het eindproduct, meer op het proces), door ze slimmer gebruik te laten maken van online bronnen en mensen, door ruimte te geven voor het ontwikkelen op hun eigen nieuwsgierigheid en intrinsieke motivatie.

Meer over Scholing en werk