Organisatie evolutie

Cover stories

Innovatief Organiseren is het vernieuwen van de manier waarop het werk is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel de productiviteit als de menselijke maat daarmee gebaat zijn. Bij een vernieuwende manier om de organisatie in te richten draait het om initiatieven die enerzijds de resultaten, productiviteit en geleverde kwaliteit verbeteren en anderzijds bijdragen aan de menselijke maat en individueel welzijn van medewerkers.

Eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak in moderne organisaties. Een noodzaak om de toenemende complexiteit waar organisaties mee kampen het hoofd te bieden. Hier volgt een overzicht van de trends en tips met links naar achtergrondinformatie.

Organisatie evolutie altijd in beweging

Het betreft een ontwikkeling die al eeuwen aan ...


Erwin Sengers
Lid sinds 2019
The imposed self-management hardly works !?

What would happen if effective responsibility management was completely abandoned? What is the form that arises?
Could it be that, when we start on the basis of talent and role, that the form arises by itself?
Could it be that the direction of managers, who keep presenting a tempting perspective, is declining in favor of true self-organization?

Cyclical processes in nature have no management. In nature we know the equipment for tasks. You do what you can and you do it the best you can.

If we want to take self-management seriously, what keeps us from taking nature as an example for our - individual - behavior in organizations?
How, then, can the more natural equipping of task responsibility help in a more even distribution of people and resources with regard to the challenges we face?

The definition of self-management is:

“Choosing your own course and being able to realize it within and outside the organization, taking into account your own strengths and weaknesses, interests, values and ambitions (..)”.

As long as there is always an "end point" by management for "working towards self-management", the old wine remains in new bottles and there still seems - inherently - central steering !?
Jaap van der Mei
Ter aanvulling, net verschenen: 'Zelf zien dan geloven'. Over het aanvliegen van paradigmashifts. Ervaringen uit de langdurige zorg breed toegankelijk gemaakt en geschraagd met inzichten van o.a. Bateson, Taleb, Homan, Kahneman, e.a.

Meer over Innovatief organiseren