Sturing en zelforganisatie bepalen succes organisatie

Actueel

"De betrokkenheid van een manager bij de ontwikkeling van lokale, zelforganiserende interactiepatronen van medewerkers bepaalt in belangrijke mate zijn/haar succes en daarmee dat van de organisatie." Dit stelt prof. dr. Nol Groot, bijzonder hoogleraar managementwetenschappen aan de Open Universiteit.

De moderne manager is dusdanig vervreemd van de werkvloer dat hij zijn medewerkers niet meer begrijpt. Elementaire leidinggevende vaardigheden zijn ondergesneeuwd.

Goede sturing conditie voor zelforganisatie

Veel leidinggevenden hebben hun kernkwaliteit – het aansturen van medewerkers – onvoldoende in de vingers.
De falende manager is het gevolg van de typische Nederlandse vrijheidscultuur die toezicht en autoriteit heeft ontmanteld. Zelfstandigheid van medewerkers staat bij ons hoog in het va...

Frans van der Reep
Lid sinds 2019
Het web is een accelerator die bedrijven ondersteboven, achterstevoren en binnenstebuiten keert. We live in interesting times.
Het thema:
Klant naar binnen, overhead naar buiten.
.
Ik denk dat we aan het eind zitten van de ideologie van scientific management waarbij eerst accountability onmogelijk wordt gemaakt door ondernemingen te fragmenteren en vervolgens 'management" die grondfout weer te alten oplossen.
De toekomst is denk ik aan de cooperaties, en het MKB waar die heelheid wel vaak (nog) bestaat.
Ik denk dat overal waar samenwerking resultaat van een rekensom is, spreadsheet management, het fout gaat. Dat ontzielt de organisaite, is weinig respectvol naar betrokkenen. Dan onstaat wat Jaap Peters de intensieve menshouderij noemt.
.
Eigenlijk zou je de rechtspersoon moeten verbieden. De NV en BV zijn natuuurlijk vooral schaamlappen om geen verantwoordelijkheid te hebben voor de consequenties van de eigen besluiten. In een wereld van alleen natuurlijke personen ( cooperaties bijvoorbeeld, of de Lloyds of London)) zou er geen financiele crsis en geen bonus cultuur zijn.

Overigens is dit alles al minstens 25 jaar bekend.
Tom Pots
Ik deel de mening dat voor steeds meer organisaties de ideologie van scientific management niet meer bruikbaar is en dat betrokkenheid bij de ontwikkeling van interactiepatronen essentieel is. Ik wil een aanhaken op een tweetal uitspraken in het artikel:

1. "De moderne manager is dusdanig vervreemd van de werkvloer dat hij zijn medewerkers niet meer begrijpt".

Dat komt omdat veel managers nog proberen te managen volgens de ideologie van scientific management terwijl dat in veel gevallen niet meer passend is. Dat betekent:
- rationeel,
- primaire focus efficientie en effectiviteit
- scheidt denken en doen.
- besluiten nemen en probleemoplossend
- plan en control
- autonomie en lineariteit

Het is de vraag of de rationele manager in veel gevallen nog wel een passend beeld van de moderne manager is. In mijn ogen is de betrokken manager in de wereld een realistisch beeld van de moderne manager. Dat betekent:
- betrokken,
- primaire focus getting the job done
- doen-denken tegelijkertijd.
- betekenisgeven en allianties bouwend
- Lokale logica en 'bricolage'
- gegooidheid (thrownness) en netwerken

2. "De betrokkenheid van een manager bij de ontwikkeling van lokale, zelforganiserende interactiepatronen van medewerkers bepaalt in belangrijke mate zijn/haar succes en daarmee dat van de organisatie”.

De betrokken manager probeert de ontwikkeling van lokale, zelforganiserende interactiepartronen te beinvloeden. Een uitstekende manier om invloed uit te kunnen oefenen op deze interactiepatronen en daarmee het succes van de organisatie te beinvloeden zijn processimulaties. Dat betekent dat alle betrokkenen van een proces in één kamer met elkaar bespreken hoe het proces moet gaat lopen. De interactiepatronen en activiteiten worden hier gezamenlijk bepaald.

Processimulaties gaan uit van de volgende stelregel:
Als alle betrokken van een proces (een set samenhangende interactiepatronen en activiteiten) met elkaar in één kamer er niet uitkomen, dan wordt het proces zeker niet goed uitgevoerd in het grote gebouw van een organisatie. Zijn alle betrokkenen van een proces wel in staat om er met elkaar in één kamer uit te komen, dan is daar de krachtige basis gelegd om interactiepatronen en dus het handelen van mensen echt te veranderen.

In mijn werk als adviseur bij Berenschot maken wij veelvuldig en met succes gebruik van processimulaties om interactiepatronen binnen organisaties gezamenlijk met de betrokkenen en managers te verbeteren.

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid