Ondernemerschap op de werkvloer

Columns

Steeds vaker horen we managers zeggen dat er meer ondernemerschap getoond moet worden door de medewerkers. Ook artikelen in vakbladen of op internetsites hebben het hier steeds vaker over. Maar ondernemerschap op de werkvloer creëer je niet zomaar! Bovendien is de vraag of het management hier wel echt voor wil gaan. Veel organisaties hebben op dit moment niet echt de ideale cultuur om ondernemerschap op de werkvloer te stimuleren. Om een gevoel te krijgen wat er dan eigenlijk nodig is voor ondernemerschap op de werkvloer, kijken we eerst wat nu eigenlijk de kenmerken zijn van het ondernemerschap.

Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. We hebben het dan over creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, als ook het vermogen om te plannen ...

Veron Goemans
Lid sinds 2010
Ja Frieda, ik begrijp je bezorgdheid en ook je pleidooi. Het management moet zich inderdaad ook zelf als ondernemer opstellen. Jij stelt voor dat eerst in randvoorwaardelijke zin wordt onderzocht of ondernemerschap binnen de bestaande bedrijfscultuur past. Dat is een mogelijkheid, alleen zie ik dat daar veel kostbare tijd en energie mee verloren gaat.

Wat zou er gebeuren als het management tegen zichzelf en tegen haar medewerkers zegt, dat er vanaf heden ondernemend gewerkt wordt? En dat ze later nog wel gaan kijken wat er - nu er een nieuwe ondernemende cultuur is - aan procedures en processen aangepast moet worden. Zodat de processen en procedures de ondernemende cultuur niet belemmeren maar juist ondersteunen.

Ondernemingen bestaan uit mensen en als alle mensen vandaag (dus NU) besluiten om zich ondernemend te gedragen, dan gaat dat gewoon gebeuren. Uiteraard binnen het concept 'ondernemend' als context.

WOW! In één klap ondernemend management én ondernemerschap op de werkvloer!

Kijk voor duurzaam veranderen ook op http://www.optop.nl

Meer over Werkvloer