Steeds vaker horen we managers zeggen dat er meer ondernemerschap getoond moet worden door de medewerkers. Ook artikelen in vakbladen of op internetsites hebben het hier steeds vaker over. Maar ondernemerschap op de werkvloer creëer je niet zomaar! Bovendien is de vraag of het management hier wel echt voor wil gaan. Veel organisaties hebben op dit moment niet echt de ideale cultuur om ondernemerschap op de werkvloer te stimuleren. Om een gevoel te krijgen wat er dan eigenlijk nodig is voor ondernemerschap op de werkvloer, kijken we eerst wat nu eigenlijk de kenmerken zijn van het ondernemerschap.

Onder ondernemerschap wordt iemands vermogen verstaan om ideeën in daden om te zetten. We hebben het dan over creativiteit, innovatie en het nemen van risico’s, als ook het vermogen om te plannen en projecten te beheren om doelstellingen te verwezenlijken.

Als we dit vertalen naar eigenschappen voor een medewerker met ondernemingszin, komen we op:
• Leergierigheid, ontwikkelingsgericht;
• Drive, ervoor gaan;
• Verantwoordelijkheid nemen;
• Durf;

Lees ook:

Regels en ondernemerschap
De cultuur van de onderneming moet het ondernemerschap van de medewerkers ondersteunen:
Een ondernemende cultuur is gericht op het stimuleren van ideeën, experimenten en creativiteit. Nieuwe ideeën worden in deze cultuur gewaardeerd en ook uitgeprobeerd. Elke kans is een beginpunt.

Het beginpunt voor verandering is niet de medewerker, maar is de bedrijfscultuur. Welke processen, procedures en structuren in de onderneming dragen bij aan de ondernemende cultuur? Of misschien is het makkelijker om te bekijken welke zaken een belemmering zijn voor een ondernemende cultuur.

Het zal duidelijk zijn: creativiteit en innovatie bloeden dood in een strak regime. Om ondernemerschap op de werkvloer een plaats te kunnen geven, zal allereerst eens geïnventariseerd moeten worden hoeveel ruimte de processen en procedures binnen het bedrijf eigenlijk bieden aan de medewerkers. Denk hierbij vooral ook aan de gevolgen van de afspraken in de functionerings- en POP-gesprekken. Hoeveel strakke afspraken worden hier gemaakt? Wordt hierin een basis gelegd voor het afwerken van turflijstjes om de targets en daarmee een bonus te halen? Of wordt de medewerker hier juist gemotiveerd om creatief en innovatief te zijn?

Ondernemerschap gaat om het benutten van kansen. NU!
Wanneer een medewerker met een nieuw idee komt en vervolgens eerst wordt teruggestuurd om dit in een 85 pagina’s tellend plan uit te werken, dit vervolgens gedurende enkele weken (of maanden) wordt beoordeeld door het management voordat hier een reactie op komt, dan ontstaan er twee problemen:
1. De medewerker is alweer bezig met andere dingen, maar de lust om dit naar voren te brengen is hem ondertussen ontgaan;
2. Door de lange wachttijd is de echte kans al voorbij.

Om ondernemerschap in de onderneming te stimuleren, zal het management zich eerst zelf  als ondernemer moeten  opstellen. Dus kansen creëren en lef hebben door te pakken. Alleen dan kan er ruimte komen om ook ondernemerschap op de werkvloer te ontwikkelen. Dit is zeker geen pleidooi voor het creëren van een “speeltuin” op de werkvloer. Natuurlijk moeten er regels en afspraken zijn! Maar de regels en afspraken moeten ruimte en vertrouwen geven aan de medewerker, wanneer een actieve bijdrage van hem verwacht wordt.

Zoek dus naar een nieuwe balans tussen regels en ruimte!

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ja Frieda, ik begrijp je bezorgdheid en ook je pleidooi. Het management moet zich inderdaad ook zelf als ondernemer opstellen. Jij stelt voor dat eerst in randvoorwaardelijke zin wordt onderzocht of ondernemerschap binnen de bestaande bedrijfscultuur past. Dat is een mogelijkheid, alleen zie ik dat daar veel kostbare tijd en energie mee verloren gaat.

Wat zou er gebeuren als het management tegen zichzelf en tegen haar medewerkers zegt, dat er vanaf heden ondernemend gewerkt wordt? En dat ze later nog wel gaan kijken wat er – nu er een nieuwe ondernemende cultuur is – aan procedures en processen aangepast moet worden. Zodat de processen en procedures de ondernemende cultuur niet belemmeren maar juist ondersteunen.

Ondernemingen bestaan uit mensen en als alle mensen vandaag (dus NU) besluiten om zich ondernemend te gedragen, dan gaat dat gewoon gebeuren. Uiteraard binnen het concept ‘ondernemend’ als context.

WOW! In één klap ondernemend management én ondernemerschap op de werkvloer!

Kijk voor duurzaam veranderen ook op http://www.optop.nl

[…] medewerkers wordt verwacht dat zij creatief en probleemoplossend te werk gaan. Er is behoefte aan ondernemerschap op de werkvloer. Meer zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht zijn een noodzaak aan het worden […]

x