Hoe de slaagkansen van ICT projecten vergroten? Hoe de blunders en valkuilen vermijden bij projectmanagement. Checklists voor ICT projectmanagement. Tips voor IT beheer, ICT service & security, contracten en service level agreements. Hoe in uw organisatie ICT en internet implementeren en goed doen functioneren. alles over ICT Projectmanagement, IT beheer, ICT service & security

Inhoudsopgave ict & internet

Om te blijven inspelen op de behoefte van je klanten en om je concurrentiekracht te vergroten, is er een transformatie naar een meer digitale organisatie nodig. Digitale disrupties zijn nu aan de orde van de dag. Geen branche zal er aan ontkomen. Array Innovatie is essentieel om te overleven in de nieuwe digitale wereld. Vaak is er onvoldoende kennis m.b.t. digitale disruptie. Ook ontbreekt het traditionele bedrijven vaak aan de executiekracht om hun innovatiedoelstellingen te realiseren.

Hoe moet je acteren als organisatie (senior management en werknemers) in een wereld waar gevestigde producten direct worden gekopieerd of verouderd zijn? Technologieën exponentieel ontwikkelen en samensmelten? Octrooien worden omzeild of overtroffen?

Innovatie in de digitale wereld: Focus, snelheid, technologie en gedrag

Startups omarmen een manier van werken in de digitale wereld. Zij hebben focus, acteren snel en maken gebruik van de nieuwste technologieën. Het management is verantwoordelijk voor een duidelijke innovatie strategie waar zij ook naar moeten handelen. Een tweede stap is dat de organisatie ook in staat is om “lean” en “agile” te opereren. Zelf-sturende teams zin in de realisatie de sleutel naar succes.

Digitalisering verandert de manier waarop producten en diensten kunnen worden aangeboden en waarop organisaties samenwerken, ingrijpend. Producten en diensten worden digitaal, datagedreven en modulair. Dit brengt nieuwe kansen maar ook grote onzekerheden met zich mee. Er ontstaan nieuwe marktverhoudingen en de winnende businessmodellen moeten nog worden ontwikkeld.

De kracht van platformen 

De platformeconomie is al tien jaar bezig met een opmars naar steeds meer sectoren. Voor een belangrijk deel wordt die opmars veroorzaakt door nieuwkomers en techbedrijven die kansen zien en die snappen hoe de digitale economie en platformen werken. Dat bedrijven in veel sectoren zich nog niet massaal getransformeerd hebben tot een platformorganisatie, lijkt vooral samen te maken met visie en durf.

In veel organisaties hebben de afdelingen al zelfstandige verantwoordelijkheid gekregen. Steeds vaker wordt er gewerkt met principes van Lean en Agile. Klanten zijn veel meer gewend online zaken te doen en via nieuwe tussenpersonen (marktplaatsen en boekingssites) te werken. En steeds meer bedrijfsprocessen, vaak beginnend bij marketing, communicatie en sales, zijn aan het digitaliseren. Dit zijn allemaal bouwstenen om verder mee te bouwen.

Lees ook:

Versterk uw merk op de arbeidsmarkt met uw medewerkers
Dit type organisatie wordt een dominante speler in onze economie. Om succesvol in te kunnen spelen [urgenter geformuleerd: om de digitale disruptie te overleven] op deze veranderingen moeten organisaties ‘plug&play’ worden: in staat zijn om eenvoudig digitaal samen te werken met andere organisaties, door (a) in te pluggen op de processen en diensten van anderen en (b) andersom, door anderen in te laten pluggen op de eigen processen en diensten.

Plug&play verwijst naar de USB-kabel in je computer: een universele connector waarmee je apparaten met elkaar kunt verbinden (plug) en ze kunnen ‘vanzelf’ samenwerken (play). Zo werkt het met organisaties in het digitale tijdperk ook. Je profiteert direct van de vele potentiële klanten die op het platform afkomen maar hoe val je op en word je gevonden tussen het enorme aanbod dat klanten voorgeschoteld krijgen? Levert het gebruik van de platformen waardevolle klantinzichten op waarmee je je business kunt verbeteren of profiteert vooral de platformaanbieder? Hoeveel ruimte is er op een platform om aanpassingen op maat te doen of eigen toepassingen te ontwikkelen?

Het gebruik van platformen maakt je ook afhankelijk. Hoe voorkom je dat je bedrijf te afhankelijk of ingesloten raakt op een platform dat zich steeds verder uitbreidt en langzaamaan zijn tarieven steeds verder verhoogt? Dit is een veelgehoorde kritiek op bijvoorbeeld Thuisbezorgd, dat zijn tarieven voor de restaurants de afgelopen jaren telkens verhoogde.

In amper tien jaar transformeerde voormalig elektronicabedrijf Philips tot een digitaal zorgtechnologiebedrijf dat de concurrentie aankan met ICT-giganten als Google, Microsoft en IBM. Dat deed het door zich radicaal te concentreren op kernactiviteiten en voor het overige snel en slim voort te bouwen op de producten en diensten van anderen, of in digitale termen: slim in te pluggen op de platformen van anderen. Hoe Philips een plug&play-organisatie werd.

 

Meer informatie over ICT onderwerpen die van belang zijn voor uw organisatie vindt op de kennisbank-pagina’s:

ArrayZie ons dossier ICT-projectmanagement bij de overheid 

Ook voor u beschikbaar de dossiers