Niets geleerd van falende ICT projecten?

Columns

Overheid en ICT is een ongelukkige combinatie. Zo heeft de politie al geruime tijd last van problemen met hun IT systemen. Nu ligt er een aanvalsprogramma om deze problemen aan te pakken. Gaat dit werken? 
Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011 - 2014 stelt dat voor de beheersing gebruik wordt gemaakt van MSP (Managing Successful Programmes) en PRINCE2. Voor zover deze methoden voor programmanagement en projectmanagement belangrijk zijn, worden ze inderdaad toegepast? Helaas hanteert de ICT industrie meestal een door eigen belangen gedreven visie die net zo weinig te maken heeft met deze methodes als Zuid-Afrikaans met Nederlands.

Een evaluatie vanuit praktijk en theorie

- In het Aanvalsprogramma lopen doel en middel door elkaar. Gaat het nu primair om ICT e...


Anton Van Dort
Alleen al het feit dat men voorstelt om MSP (Managing Successful Programmes) en PRINCE2 te gebruiken voor de beheersing zegt al voldoende. MSP en Prince zijn methodes om projecten te managen en het maakt niet uit wat voor soort project dat is en wat het doel of geplande resultaat is. Je kan net zo goed stellen dat er tijdens het verandertraject gebruik wordt gemaakt van gebouwen om de medewerkers te huisvesten, zonder aan te geven wat voor soort medewerkers er nodig zijn. Of dat er gecommuniceerd zal worden via email, zonder dat je aangeeft wat er dan zal worden gecommuniceerd en wat je daarmee wilt bereiken.

Het is vanaf het inleidende kader direct al duidelijk dat dit programma de beroemde betonnen zwemvesten kan opleveren, zonder te kijken naar wat de politie nou echt nodig heeft om de criminaliteit te bestrijden in de komende eeuw.

Laten we achteraf alsjeblieft niet de ICT'er de schuld geven. En laten we ook de diender achter de balie wat credits geven als we voor ons gevoel te lang moeten wachten op de aangifte.

Zowel de ICT'er als de diender kunnen beiden niets aan doen aan het resultaat dit "aanvalsprogramma".
Leon Dohmen
IT ontwikkelingen hebben een grote impact op organisaties en mensen en dwingen organisaties en mensen om andere (virtuele) organisatievormen en samenwerkingsconstructies (bv. Het Nieuwe Werken) aan te gaan. Verschillende vakgebieden zoals verandermanagement, projectmanagement en IT-auditing hebben elk hun eigen visie op methoden en concepten voor de ontwikkeling en het gebruik van IT. Deze methodes die verschillende vakgebieden vanuit hun geïsoleerde visie hebben voortgebracht volstaan niet (meer) om vraagstukken waarbij IT een belangrijke rol speelt tot een goed einde te brengen.

Twee 'eenvoudige' adviezen:
1. Voor wat betreft het (te bereiken) resultaat: ontwikkel IT-oplossingen vanuit de samenhang tussen technologie, organisatie en mensaspecten.

2. Voor wat betreft het proces: zorg voor permanente afstemming en verbinding tussen project, de gebruikersorganisatie en beheerorganisatie.
Henri Koppen
Helder artikel, goede opsomming en geeft blijk van inzicht.

Vind de titel van het document al dubieus : Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Wat wil je daarmee uitstralen? Daadkracht?

Betekenis aanval: een poging de tegenpartij geweld aan te doen of van zijn positie te beroven ( http://goo.gl/cfu20 )
Jaap Reijling
Lid sinds 2019
Governance bij rijksoverheid is altijd problematisch
Uit eigen ervaring kan ik aangeven dat binnen de overheid dergelijke projecten altijd " Hoog" in de organisatie worden belegd, waar geen of onvoldoende kennis is van de uitvoeringspraktijk. Kortom er worden ict-bouwstenen gemaakt, die later niet bruikbaar blijken te zijn en alleen tegen hoge kosten kunnen worden aangepast.
Zo is het geld snel op...
Nico Viergever
Auteur
Dhr Meijboom, CIO van de politie, is vandaag (25-4-12) naar aanleiding van een geheim rapport vertrokken. Het zou mij niets verbazen als bovenstaande observaties daartoe geleid hebben.

Meer over Projectmanagement