Digitaal zaken doen met de overheid

Cover stories

De overheid werkt hard aan de digitalisering van de dienstverlening. Heel terecht. En dat dit niet meer vrijblijvend is blijkt wel uit het recente regeerakkoord. Want daarin staat heel duidelijk te lezen ‘dat burgers en bedrijven digitaal zaken moeten kunnen doen met de overheid’. Geen woord Spaans bij.  Geen moment te verliezen.

Digitalisering overheid raakt écht alles!

Een rondje langs de velden leert dat dit soort van projecten taai en weerbarstig zijn. En dat digitalisering zeker niet vanzelf gaat. Heel logisch. Want het operationaliseren van deze elektronische toegankelijkheid raakt namelijk alles. In eigen huis. Maar ook daarbuiten. Want informatievoorziening beperkt zich zoals we allemaal weten niet tot de grenzen van onze eigen hertogdom. Onder invloed van uitwisselen van informati...

Meer over ICT & Internet