Internet-aided management

Cover stories

Consultancy is altijd een peoples business geweest. Maar, zal dat ook zo blijven? Maakt de moderne informatietechnologie een andere invulling van de advisering mogelijk? Welke mogelijkheden worden momenteel al op internet aangeboden? En wat is de kwaliteit hiervan? Is het internet al klaar voor: u vraagt en wij adviseren?

De digitale consultant

Zolang als wordt geadviseerd, zolang zijn consultants bezig methoden te vinden om hun unieke expertise en vaardigheden te gelde te maken. Door de beperkte hoeveelheid tijd die verkocht kon worden, probeerden zij andere middelen om hun idee...


Meer over ICT & Internet