Goed vergaderen; wat komt daarbij kijken? Valkuilen, handvatten en instrumenten. Tips en tricks voor effectiever vergaderen!

Een selectie van modellen, inzichten en praktijkervaringen.

In alle organisaties op elke uur van de dag vergaderen mensen met elkaar om problemen op te lossen en besluiten te nemen. Velen hebben een hekel aan vergaderen. Het schiet niet op en het resultaat is onbevredigend.

 

Beter vergaderen? 

De nieuwe modellen van vergaderen hebben gemeen dat ze pragmatisch en oplossingsgericht zijn. Beter met kleine stapjes in de goede richting dan blijven kletsen zonder resultaat.

  1. Doen wat werkt

    Interessant is het zogenoemde ‘oplossingsgericht werken‘. Men gaat op zoek naar situaties waarin voor het betreffende probleem al met een oplossing is gewerkt. Daarmee gaat men dan verder. Niet iets overdoen wat elders zich al bewezen heeft. Aan de gang!

  2. Agile / Scrum en Lean trajecten

    Deze verschaffen duidelijke aanwijzingen voor continue stapjes in de goede richting. De vergadertijd wordt beperkt; staand vergaderen wordt normaal, concrete acties en elkaar onderling aan durven spreken op gemaakte afspraken zijn standaard. Weg met vrijblijvend geklets. Simpele vergaderprincipes! Zoals: We houden het concreet, het gaat om de voortgang, al doende leren we. En na 40 minuten stoppen we met vergaderen. Holacracy omvat dezelfde regels maar gaat nog een stapje verder

  3. Het start-up model

    Dit wordt gebruikt bij het vergaderen over innovatie, businesscase of verdienmodel. Het is een manier om vaart te maken. Ingrediënten zijn: Creativiteit en diversiteit. Experimenteren met prototypes. ‘Learning by doing.‘ Stapsgewijs voortgang boeken. ‘Act fast, fail fast, learn fast.‘ Kortom: De wijsheid zit in DOEN.

De kennisbank pagina’s over Onderhandelen en Probleemoplossing/Besluitvorming kunnen ook van pas komen.