Holacracy, te veel regels of zelforganisatie ten top?

Cover stories · Cases

Holacracy is een manier van organiseren die afrekent met top –down sturing, controle en toezicht. Autonomie, zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid vormen de basis. Deze manier van organiseren sluit aan bij de opkomst van Nieuw organiseren en Sturen op verantwoordelijkheid.

In NL zijn ongeveer 25 organisaties als Holacracy georganiseerd. Over het algemeen zijn het vrij kleine bedrijven waaronder relatief veel Web-buro’s. Wereldwijd zijn er een paar honderd. De bekendste is Zappos, met 1.500 medewerkers een onderdeel van Amazon.com.

Wat onderscheidt Holacracy van andere vormen van organiseren? Ruben Timmerman geeft zijn visie in dit interview. Ruben is oprichter van Springest,  het succesvolle platform voor opleiding en ontwikkeling. Ik interviewde Ruben in het Springest-kantoor aan het ...

L.J. Lekkerkerk
Lid sinds 2019
Zelf zie ik holacracy als een aardige neue Kombination (lees innovatie) waarin twee bestaande bouwstenen zijn opgenomen. Voor de governance-meetings is de sociocratische kringen methode de basis (grondlegger, Gerard Endenburg, zie sociocratisch centrum). Voor de tactical meetings is agile/lean software development de basis.
Waar het geen antwoord op lijkt te hebben is hoe je afdelingen vormt in bedrijven met een min of meer constante stroom van producten of diensten. Bij projectmatige klantenorders krijg je telkens een tijdelijke projectorganisatie die één order voor één klant realiseert.
Ruben Timmerman (Springest)
Dank voor de reactie, L.J.

Een belangrijk verschil tussen sociocracy en Holacracy is dat het eerste op basis van democratische principes werkt (vaak simpelweg door te stemmen), en Holacracy heel juist niet. Voor ons is dat de kracht: het is erg moeilijk om verandering tegen te houden, en bij bezwaren wordt een integratief proces gehanteerd waarbij de belangrijkste vraag is "is dit werkbaar?" en niet bijvoorbeeld "is dit ideaal, of goed?". Dat zorgt voor een continue evolutie van het systeem.

De constante stroom van producten is iets wat wij juist wel zien, doordat cirkels zichzelf vormen en een duidelijke purpose hebben die inspireert om projecten te starten. Het initiatief ligt bij de rollen en cirkels om de purpose van de organisatie te vervullen.

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming