Holacracy. Meer autonomie maar ook meer regels!

Columns

Ondermijnen alle regels en handleidingen van Holacracy niet de zelfsturing en de eigen verantwoordelijkheid? Een punt dat in de tweets en andere reacties op Holacracy, te veel regels of zelforganisatie ten top? veel lezers zich afvroegen.

De balans sturing - zelforganisatie verandert

Bij alle vormen van Nieuw organiseren verandert de balans  tussen sturing en zelforganisatie. Er is sturing nodig om de eigen verantwoordelijkheid te laten groeien en bloeien. Je kan zelfs stellen dat juist de versterking van de sturing meer zelforganisatie mogelijk maakt. Logisch klinkt dit niet maar zo werkt het wél in de praktijk. Zeker als we andere vormen van sturing dan top-down, meetellen.

 De evolutie van gedrag

In de evolutie naar zelfsturing zien we dat externe sturing nodig is totdat de sturing ver...


Willem Mastenbroek
Auteur
Voor meer achtergrond informatie over Holacracy zie: <em>Fire Your Boss: Holacracy's Founder On The Flatter Future Of Work
How a Philly-based entrepreneur accidentally launched a radical new management paradigm that's infiltrating Silicon Valley</em>.
http://www.fastcompany.com/3048338/the-future-of-work/fire-your-boss-holacracys-founder-on-the-flatter-future-of-work

Twee citaten:
- "The real work of an entrepreneur is building structure so they're not needed. It's building the right roles and the right processes, and the right policies so they can get out of it and go create and be creative."
- "Holacracy is more structured than a management hierarchy, and it allows more freedom and more adaptability."

Meer over Sturen op verantwoordelijkheid