Dynamische Oordeelsvorming als management-tool

Cover stories · Boeken

Voorwoord van de hoofdredacteur Willem Mastenbroek

Een bijzonder artikel! De meeste modellen van besluitvorming zijn gebaseerd op een logische opeenvolging van fasen, zoals beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Heel logisch en rationeel maar in de praktijk gaat het er veel chaotischer toe. Het besluitvormingsmodel in dit artikel onderscheidt zich door een andere logica: de logica van ritme, gevoel en polariteit. Als muziek liefhebber kunt u zich misschien daar iets bij voorstellen. Anders is de kans groot dat u nu denkt: ‘La maar…’.

Dat zou jammer zijn. De winst van dit model is dat het de chaos van besluitvormingsprocessen transparanter maakt als een ritmische beweging tussen polen, bijvoorbeeld de polariteit tussen denken en doen. Dit maakt het relevanter voor de praktijk. Je ...

jan immink
grappig om dynamische oordeelsvorming weer in de spotlights te zien, eind vorige eeuw zijn we daar druk mee bezig geweest. Goede trigger om het opnieuw uit de kast te halen, het was destijds inspirerend en verfrissend om ermee te werken
Reinout van Asbeck
Lid sinds 2019
Dynamische oordeelsvorming werkt juist nu. Gebruik het regelmatig met managers en leiders in verander trajecten. Geeft inzicht en zet in beweging. Van universele waarde. Terugkoppeling vanuit klanten is juist de combinatie van eenvoud en verdieping.
Inderdaad een bijzonder artikel over een bijzonder model: Dynamische Oordeelsvorming. Dit door Lex Bos meer dan veertig jaar geleden beschreven model is enerzijds nog springlevend (zie voorwoord van Wim Mastenbroek) en anderzijds blijkbaar moeilijk blijvend toe te passen (zie reactie van Jan Immink).

Dit eerste komt m.i. omdat het model gebaseerd is op een onderliggend leer- en transformatieproces waar we allen mee geboren zijn: het creatief wisselwerkingsproces (Creative Interchange). Creative Interchange werd voor het eerst in die termen beschreven door de Amerikaanse filosoof dr. Henry Nelson Wieman in het jaar dat ik geboren ben (1946). Let wel, Wieman vond Creative Interchange niet uit, hij ont-dekte dit transformatieproces waarmee nu nog steeds ieder gezond kind mee geboren wordt. Vandaar dat ik de term ‘springlevend’ durf te gebruiken.

Ik kwam in contact met die unieke interpretatie van het basis leerproces via m’n derde vader dr. Charles Leroy ‘Charlie’ Palmgren in 1992. Toen ik jaren later, via een artikelen reeks van Francis Gastmans, het model DO leerde kennen, trof mij direct de gelijkenis en begreep ik dat het model DO een toepassing is van het creatief wisselwerkingsproces. Hiermee beweer ik niet dat Lex Bos de werken van Henry Nelson Wieman kende. Een eerste beschrijving van Creative Interchange vind je in The Source of Human Good (1946) en een volledige uitwerking in ‘Man’s Ultimate Commitment’ (1958). De broodnodige basiscondities, vaardigheden en het tegenwerkend proces (oorzaak van moeilijk blijvend beleven van creatieve wisselwerking en dus van het model DO – de Vicieuze Cirkel) vind je dan weer in Charlie Palmgren’s boeken ‘The Chicken Conspiracy’ (1999) en ‘The Ascent of the Eagle’ (2008).

Toen ik zelf het belang van creatieve wisselwerking bij het voeren van al dan niet cruciale dialogen wou beschrijven (Cruciale dialogen – 2012) creëerde ik m’n eigen Cruciale dialogenmodel, uitgaande van Lex Bos model Dynamische Oordeelsvorming, en uitgebreid met de basiscondities en vaardigheden van creatieve wisselwerking.
Voor nog meer info verwijs ik je graag naar m’n column reeks op de zusterwebsite Innovatief organiseren, bijvoorbeeld http://www.innovatieforganiseren.nl/gastcolumns/het-cruciale-dialoogmodel/

Creatively,

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming