Dynamische Oordeelsvorming als management-tool

Cover stories · Boeken

Voorwoord van de hoofdredacteur Willem Mastenbroek

Een bijzonder artikel! De meeste modellen van besluitvorming zijn gebaseerd op een logische opeenvolging van fasen, zoals beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Heel logisch en rationeel maar in de praktijk gaat het er veel chaotischer toe. Het besluitvormingsmodel in dit artikel onderscheidt zich door een andere logica: de logica van ritme, gevoel en polariteit. Als muziek liefhebber kunt u zich misschien daar iets bij voorstellen. Anders is de kans groot dat u nu denkt: ‘La maar…’.

Dat zou jammer zijn. De winst van dit model is dat het de chaos van besluitvormingsprocessen transparanter maakt als een ritmische beweging tussen polen, bijvoorbeeld de polariteit tussen denken en doen. Dit maakt het relevanter voor de praktijk. Je ...

jan immink
grappig om dynamische oordeelsvorming weer in de spotlights te zien, eind vorige eeuw zijn we daar druk mee bezig geweest. Goede trigger om het opnieuw uit de kast te halen, het was destijds inspirerend en verfrissend om ermee te werken
Reinout van Asbeck
Lid sinds 2019
Dynamische oordeelsvorming werkt juist nu. Gebruik het regelmatig met managers en leiders in verander trajecten. Geeft inzicht en zet in beweging. Van universele waarde. Terugkoppeling vanuit klanten is juist de combinatie van eenvoud en verdieping.

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming