Nieuwe vormen van besluitvorming

Columns

Besluitvorming is een van de meest interessante processen die binnen een organisatie plaatsvindt. Van de daadkrachtige CEO die met één pennenstreek een onderneming van de afgrond redt of er juist in stort tot het afdelingshoofd dat aan het einde van een dag vol vergaderingen concludeert dat hij nog geen meter dichter bij een besluit is gekomen. Die twee uitersten van het spectrum zijn voor veel organisaties geen van beiden aantrekkelijk, waarbij in de Nederlandse context het laatste beeld waarschijnlijk het meest herkenbaar is: de organisatie die wordt verlamd door een overdaad aan afstemming en overleg. De laatste tijd duiken in organisatieland alternatieve structuren en technieken op om het besluitvormingsproces vorm te geven.

Over Holacracy als set van organisatieprincipes heb ik al eer...

Heleen Kuiper
Hoi Jeroen,

Ik denk dat de strakke besluitvormingsmodellen zoals Holacracy zeker waarde hebben. Hoewel ik Holacracy wel heel strak vind en heel rigide. Maar wat ik van waarde vind, is dat er gestreefd wordt om voorbij het ego besluiten te nemen, waarbij het gaat om wat voor de organisatie van belang is en niet wat je eigen belang is.

Er is natuurlijk een groot verschil tussen besluitvorming en meningsvorming. Voor meningsvorming (zeker in de messy situaties zoals jij die noemt) is meer ruimte nodig om alle invalshoeken te verkennen. Deep Democracy vind ik daar een geweldig middel voor. Niet alleen wordt er actief gestreefd naar het in kaart brengen van álle invalshoeken, door het principe dat wat gezegd wordt niet van de individu maar van de groep is, trek je ook de angel van de persoonlijke belangenverstrengeling eruit.

Een combinatie van diep democratische meningsvorming en consent besluitvorming kan de kwaliteit van de besluitvorming in veel organisaties alleen maar verbeteren, is mijn overtuiging.

Hartelijke groet,

Heleen

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming