Besluitvorming in organisaties. Wat is de trend?

Cover stories

De kwaliteit van probleemoplossing en besluitvorming in organisaties is bepalend voor slagen of falen. Hier volgt een overzicht van de factoren en valkuilen die dwingen tot andere vormen van besluitvorming in organisaties. Bovendien vermelden we enkele alternatieve modellen en de nieuwe opkomende modellen van besluitvorming. 

Trends en faalfactoren

Omdat de uitvoering van veel besluiten afhankelijk is van de professionals in de uitvoering zoeken we naar manieren om de uitvoerders bij de besluitvorming te betrekken. En wat te denken van de omgeving van organisaties, klanten, burgers, leveranciers, aandeelhouders, financiers, milieugroepen, pers, TV en socialmedia. Met steeds meer betrokkenen in de steeds langere en intensievere afhankelijkheidsketens moet rekening gehouden worden. 
E...

Wie schrijft dit? Ik vind "redactie management site" erg onpersoonlijk en niet zo passen bij de inhoud van het artikel :-)
Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Koos

Inderdaad, daar heb je een punt.

Dit artikel is gebaseerd op bijdragen van auteurs, reacties van lezers en meningen van de redactie. Het is bedoeld als samenvatting van de trends zoals in eerdere bijdragen in dit magazine gesignaleerd . De eindredactie was in handen van mijn persoon, als hoofdredacteur. Mij kan je er dus op aanspreken.
Geheugen is kort, blijkt nogal eens in het vuur van de waan van de dag.
Belangrijk om mee te nemen, lijkt me.
Wat waren de uitgangspunten. Wat de concrete (kleine) stappen en wat en waarom stuur je bij? Een audittrail handig? De kleine stappen benoemd? Momenten van refectie inbouwen?
Oplossingsgericht werken reduceren tot doen wat werkt zonder analyse vind ik pesoonlijk wel erg kort door de bocht. Je zult toch in ieder geval willen weten wat werkt en of het ook in jouw context kan werken. Blind kopiëren heeft nog nooit wat opgeleverd.
Overigens is 'aldoende leren' ook een (weliswaar praktische en effectieve) manier van analyseren van de werkelijkheid.
Mario enrique Croes
Ik hanteer het concept "interne en externe klant waarde creatie" als uitgangspunt bij probleemoplossing en besluitvorming in organisaties. De organisatie wordt dan gezien als een waarde systeem dat interacteert met en onderling afhankelijk is van andere waarde systemen. De organisatie als waarde systeem bestaat uit waarde creërende componenten met waarde ketens of stromen gericht op het realiseren van haar klant waarde voorstel. Ik gebruik het businessmodel canvas om het juiste klant waarde voorstel te kiezen; de lean/sixsigma om het klant waarde voorstel continue te verbeteren; en de balanced scorecard om het klantwaarde voorstel te implementeren.
Maurik Dippel
Lid sinds 2019
In opkomst is inmiddels ook het direct betrekken van de relevante stakeholders in reflectieve dialoog, zoals met CouncilWise. Geen survey, geen forum meer (beide downhill sinds een jaar of 3), maar invloed mogen hebben en een stem om trends om je heen te signaleren, knelpunten te helpen oplossen, innovatie te versnellen, keuzes te toetsen, etc. Door je stakeholders zoals medewerkers of burgers te betrekken activeer je ze en toon je waardering voor hun mening. Niet één keertje, maar regelmatig. In dialoog blijven dus. Het is bekend dat democratisering van de werkvloer bijvoorbeeld tot hogere groei leidt, de afstand inderdaad verkleint, implementaties versnelt en blunders helpt voorkomen. Leestips: Tegenspraak (Peter van Lonkhuyzen) en Employees First (Vineet Nayar) bijvoorbeeld.
Bert-Jan van der Mieden
Lid sinds 2019
Het gaat helemaal niet om staand of zittend vergaderen en om per se kort en het gaat ook niet om modellen. Er is niets mis met een goed model als hulpmiddel, maar je voedt je kinderen ook niet op met het handboek pedagogiek op tafel. Je duwt niet iemand in een rolstoel met het handboek "De acht stappen naar effectieve mantelzorg in 40 minuten" onder je arm. Een op de drie huwelijken eindigen niet in het echtscheidingsregister, omdat men het standaardwerk "Het DuurzameRelatieModel" niet goed gelezen heeft. (Men vraagt al:"Heb jij Dram niet gelezen?") . Kortom: Theorie, memoblaadjes en stickers op je spiegel of je bureau, en regels opstellen over gedrag ,zijn heel nuttig, maar de oplossing zit binnenin ons. Niet een model is de oorzaak en de oplossing, maar de mens is de oorzaak en de oplossing.

Het gaat niet om wat nu de trends zijn, maar om wat de gewenste en noodzakelijke nieuwe trend zou moeten zijn. En die is driedelig:

01. Terug naar onze oorsprong. Terug naar eenheid in verscheidenheid.
02. Het en-en-denken i.p.v. het of-of-denken
03. Bewust worden, bewust zijn en bewust doen o.b.v. de regie in leven, wonen en werken.

De in het artikel genoemde trends zijn deels weer een voorbeeld van dezelfde beweging die al sinds mensenheugenis wordt gemaakt: tik-tak. Kort versus lang vergaderen / mens- versus taakgericht / centralisatie versus decentralisatie / autoritair versus laisser faire / enz.

Om te komen tot effectieve organisaties, waarbij geen kostbare tijd wordt verspild, is het volgende nodig:

01. Problemen herkennen en erkennen. Om ze vervolgens te inventariseren en goed analyseren! Of begint u bij een lekkage gewoon maar ergens met hakken! Of draait u zomaar iets los als uw motor hapert? De meeste problemen worden trouwens verdrongen.
02. Luisteren naar jezelf, de ander en het andere. Als dit in de praktijk wordt gedaan, dan wordt minimaal 90% van alle problemen voorkomen! Het is echt te leren!
03. Niet alleen bewust denken en bewust doen, maar ook ruimte voor bewust kunnen, mogen, voelen en willen.
04. De stappen zetten van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit. Dus niet o.b.v. action learning in de Ardennen een brug over een riviertje gaan bouwen voor de teambuilding, om dan een week na thuiskomst wederom te constateren dat men elkaar voor geen meter vertrouwt en men zich weer niet kwetsbaar kan en wil opstellen. En dat hadden we toch afgesproken?!

Het begint met luisteren. Met denken en voelen met je hart en je hoofd. En als iemand dit nu een mooi verhaaltje vindt: In de afgelopen 24 jaar zijn wij tot een lijst gekomen van achttien resultaten, als gemeenschappelijke deler, die behaald zijn door de regie ter hand te nemen o.b.v. vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En wel in die volgorde! En dat alles gebaseerd op............ het MultiMensModel. :) Mooi vak he. Altijd maatwerk!
Marjolijn de Graaf
Wat leuk om nu dit artikel tegen te komen, net dat ik tegen het einde van mijn schrijfproces zit voor het managementboek "Decisions by Design". Dit boek gaat over een experimenteel groepsproces waarin denken en doen is geïntegreerd; evidence based en resultaatgericht wordt gewerkt; en lang houdbare beslissingen de uitkomst zijn. Zie: www.decisionsbydesign.nl

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming