Oplossingsgericht werken is pragmatisch en zonder omwegen gericht op resultaat. De kern van oplossingsgericht werken en managen is ‘Doe wat werkt!’.

Oplossingsgerichte vragen, feedback en coaching. Inzichten, tools en praktijkervaringen van toepassing op oplossingsgericht managen, werken, coachen en adviseren. Definitie, inzichten, instrumenten en tips.

Definitie en betekenis

Oplossingsgericht managen en werken is een doelgerichte aanpak om veranderingen te bewerkstelligen. De kern is een positief waarderende houding over wat al bereikt is en wat de mensen al kunnen.
Dit lijkt niet al te lastig ware het niet dat we ons al gauw concentreren op tegenvallers, onderliggende euvels en gebreken. Na een analyse van deze factoren gaan we nadenken over oplossingen. Het focus komt vooral op wat nog niet bereikt is en wat we niet kunnen.

Zo verwaarlozen we de mogelijkheden die er vaak al zijn. Benoem wat al bereikt is en wat we al wél kunnen. Waardeer dit positief en ga ermee aan de gang. Praat niet over problemen maar over oplossingen. Doe wat werkt!

Oplossingsgericht werken in organisaties

Oplossingsgericht coachen

Oplossingsgerichte feedback

Voorbeelden Oplossingsgerichte vragen

ArrayOplossingsgerichte vragen zijn in alle situaties een essentieel onderdeel van de aanpak. Veel van de op deze pagina vermelde artikelen besteden er aandacht aan. Hier volgen alvast enige voorbeelden.

Om de samenwerking te verbeteren

Wat heb je mij wel eens zien doen waarvan je merkt dat het goed werkt?
Wat werkt wat jou betreft goed in onze samenwerking?
Wat zou je graag willen bereiken in de samenwerking met mij?

Om een probleem op te lossen

Wat voor stappen hebben we al gezet. Wat heeft daarbij geholpen?
Wat voor kwaliteiten hebben we tot onze beschikking? Hebben we die kwaliteiten voldoende aangewend?
Wat werkte vooral goed? Hoe lukte ons dat? Wat heeft nog meer geholpen?
Heeft wat we besproken hebben ons op een idee gebracht over de volgende stap?
Wat maakt dat we door kunnen gaan onder deze moeilijke omstandigheden?