De kern van een business case is een kosten- en batenanalyse met een risicoanalyse, toe te passen bij projecten, innovaties, acquisities en andere substantiële investeringen. Handvatten om een Business Case te schrijven. Het spel met banken of financiers. Het gebruik van de businesscase bij de overheid. Het opstellen van een business case voor HRM, met voorbeelden. Tips, valkuilen en succesfactoren. aanpak, checklist en format.

Betekenis van een Business case

Een business case dient om een investeringsbeslissing te onderbouwen waarbij factoren als organisatieontwerp, besturing, acquisitie potentieel, verkregen orders en uitstaande offertes het succes bepalen. Geld uitgeven kan iedereen maar levert het volgens een verstandige schatting  voldoende op? Directies willen weten wat ze kunnen verwachten. Als men aanklopt bij externe financiers dan helpt een goed onderbouwde businesscase.

Gebruik business case: voorbeelden en tips

  •  Business cases belanden veelal in de lade van de manager. Benefitsmanagement in de praktijk onderbelicht in business cases.      

Het zakelijk kunnen onderbouwen van een belangrijke investering op het gebied van de human factor wordt voor HRM-ers steeds belangrijker.

Business case maken: stappenplan en opbouw

  • De business case als managementtool  Drie fasen met per fase de onderwerpen.

Onderdelen businesscase

Format, sjabloon of template

Checklist, succesfactoren, valkuilen

Trends en tips

  • Business cases binnen de overheid. Een publieke business case gaat niet primair over rendement, maar over het realiseren van maatschappelijke baten.
  • Benefitsmanagement in de praktijk onderbelicht in business cases.

Innovatie en de businesscase

De snelheid van veranderen dwingt tot een andere visie op businessplan en -case. Je moet proefondervindelijk denken en doen. Dit werkt bevrijdend. Laat de concurrent zijn tijd maar verspillen met businessplanning en vergaderen. Het betreft een proces van snel doorpakken en continu aanpassen met als belangrijkste kenmerk: ‘Snel beginnen en al doende leren’. Dit kondigt zich al aan in het volgende artikel:

  • Innoveren? Wat is de businesscase of sturen we op visie en lef?

Kortom: de oude modellen werken niet meer. Ze exploderen bij het eerste klantcontact. De kwaliteit van de businesscase is bovenal afhankelijk van de manier waarop er aan de innovatie gewerkt wordt. Doet u het op de oude manier dan wordt u, in de meer dynamische sectoren van de economie, voorbij geracet door de concurrent. Zie hieronder de artikelen ‘Time to market’ en ‘Innovatie’.

Voorbeelden, tools en inzichten

De geselecteerde artikelen op deze pagina verschaffen informatie over de genoemde onderwerpen. De kennisbank-pagina  Business model, verdienmodel  is wellicht ook interessant voor u. Zie tevens Online ondernemen, Innovatie en Projectmanagement,