Maatschappelijke baten: een doos van Pandora

Columns

De laatste jaren wordt het weer helemaal hip om bij investeringsvoorstellen van de overheid ook de maatschappelijke baten mee te nemen. MKBA, oftewel maatschappelijke kosten en baten analyse, is weer terug van weggeweest.

Ik krijg regelmatig de vraag of maatschappelijke baten óók meewegen bij de keuze om een bepaald project wel dan niet te starten. Het is immers zo dat een investering die voor de organisatie te weinig oplevert, in principe niet door mag gaan. Als er nu aangetoond kan worden dat de investering voor de doelgroep/burgers wel veel oplevert, dan kan die investering opeens wel doorgaan.

Zo heb ik een investeringsvoorstel moeten beoordelen waarbij een grote gemeente een digitaal loket voor haar burgers wilde introduceren en waarbij een groot deel van de gegevens vooraf zouden zij...

Meer over Business case