De economie is er voor de wereld

Boeken · Columns

De voorbije jaren is steeds duidelijker geworden dat ons economisch model geen antwoord heeft op de maatschappelijke uitdagingen waar we vandaag voor staan. Ik denk aan klimaatverandering, schaarste van voedsel en grondstoffen en de aanhoudende financieel-economische onrust.

Er is behoefte aan een nieuw ankerpunt, een nieuw economisch model dat rekent met de lange termijn en niet alleen financiële waarde, maar ook sociale en ecologische waarde in het economische spectrum betrekt.

Te cryptisch? Laat ik het eens concreter formuleren. Er is behoefte aan een economisch model waarbinnen het onmogelijk is dat we enerzijds 2.700 liter water gebruiken om één T-shirt te produceren en anderzijds toezien hoe elke dag 6.000 mensen sterven door gebrek aan water. Er is behoefte aan een economie waarbinn...

Arie Lustig
Lid sinds 2019
Een interessant artikel, maar ik mis in een artikel over nieuwe economie enige referentie aan de principes van de nieuwe circulaire economie zoals bijvoorbeeld ontwikkeld door de Ellen MacArthur Foundation.

Meer over Duurzaam ondernemen