Verwarring, wanbeleid, verhuftering, cynisme, apathie, botte weerstand, geroddel, pesten …  Veel organisaties lijden hieronder. Wat zijn de bronnen van deze narigheid en wat is er aan te doen! Soms sluipen deze verschijnselen ongemerkt de organisatie in en wat dan?

De narigheid wordt toegedekt met joviaal gedoe alsof er niets aan de hand is. Immers ‘het hoort er allemaal bij’ en ‘overal gaat wel eens wat mis‘. Maar mentaal haken steeds meer mensen af.

Hoe herkent u de symptomen van verwaarlozing en stagnatie binnen uw organisatie? En wat is er nodig om problemen als verandermoeheid, cynisme en blokkering van verandering tegen te gaan? Hoe optreden tegen verhuftering?
Let wel: narigheid en akelig gedrag van bazen of collega’s is af en toe ieders lot. Lees het verhaal van Maartje Matthijs.

Dit dossier biedt u een overzicht van artikelen, interviews en voorbeelden uit de praktijk om inzicht te geven in de oorzaken en in de mogelijkheden van herstel. Voor meer informatie over het voorkomen van organisatierot en de route naar krachtige  organisaties met fitte professionals zie de voorbeelden in Sturen op Verantwoordelijkheid en in Innovatief Organiseren.