De corona-crisis heeft invloed op mens en organisatie. Snel kunnen schakelen, je aan kunnen passen, leiderschap tonen en sneller digitaliseren zijn enkele voorbeelden. Hierbij het overzicht van ervaringen en inzichten die de afgelopen periode in ManagementSite zijn gepubliceerd over de coronacrisis.

Wake-up call voor Businessmodel en Organisatie ontwerp?

Niet alleen het virus verspreidt zich, ook verandering gaat ‘viral’.  Wat leren we als het gaat om verandering in ‘normale’ organisaties? Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid in ons land. We blijven binnen, we werken thuis, we houden afstand. Wat betekent dit voor ‘normale’ organisaties?

Eén ding is zeker: Iedere organisatie krijgt te maken met verandering van capaciteit en businessmodel. Wees realistisch. Duidelijkheid is van groot belang. Zelfs duidelijkheid over wat nog onzeker is. Nog belangrijker is geloofwaardigheid. Toedekken, afschermen, holle geruststellingen zijn de dood in de pot.
Maar dan zijn we er nog lang niet. Hier volgen meer tips.

Veranderlessen

De veranderlessen van het Coronavirus. Een ander perspectief op ‘viral change’. Deel 1 >>  en  Deel 2 >> Coronavirus: stel verwachtingen en eisen bij  Managers, geef het goede voorbeeld!

De corona-crisis brengt niet alleen maar kommer en kwel. Diverse Nederlandse organisaties laten zien hoe je met de crisis omgaat. Zitten we op een breuklijn? We weten het niet. We zweven tussen een ingrijpende transformatie naar het nieuwe normaal en een terugkeer naar de situatie zoals die was. Dat de coronacrisis veel losmaakt is inmiddels wel duidelijk. Tal van andere ontwikkelingen brengen ook veel beroering in de samenleving. Versterken de veranderingen elkaar? Komen we terecht in een ‘perfect storm’? Wie het weet mag het zeggen.

 Online Werken en de corona-crisis

Verbazingwekkend hoe snel het online thuiswerken ingang vindt. ‘Verbazingwekkend’? We hebben geen keus! Op de een of andere manier moeten we wel. En inderdaad er kan veel digitaal afgehandeld worden. Maar er blijft de handicap van de gebrekkige interactie.

Vergaderen, team-besprekingen, project-management en andere bijeenkomsten gaan anders. Digitale technieken als ZOOM helpen maar de kwaliteit van de interactie is minder, veel minder. Daar ligt nog een stevige uitdaging. De kans is niet denkbeeldig dat men aan de verwarring probeert te ontsnappen door ‘de baas het te laten zeggen’. Klaar is Kees! Of niet?

De organisatie van de toekomst

Schokbestendiger, wendbaarder, digitaler, andere sturing vanuit de top EN grotere autonomie van onderdelen….’ worden dit de nieuwe strijdkreten? En ‘HOE realiseren we dat dan?’ 

Het terugdringen van de corona wordt een guerilla.  Zonder verwarring en narigheid komen we hier niet doorheen. Lokaal initiatief en gerichte sturing bieden de uitweg.

Corona dossier

Veel artikelen in het dossier over de corona-crisis geven een voorzet over de genoemde onderwerpen. Scan de inzichten en tips in de bijdragen op deze pagina,