Channels

Als gevolg van het werken op afstand steken arbeidsconflicten de kop op. Wat werkgevers nogal eens vergeten is dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden (zoals de inrichting van de thuiswerkplek) en bedrijfsregels (moeten) gelden als op de werkvloer binnen de bedrijfsmuren.

Risico’s thuiswerken

Als u zich bewust bent van de risico’s van thuiswerken, kunt u die risico’s afschermen in een thuiswerkovereenkomst. Voorbeelden van risico’s zijn:

  • Minder persoonlijk contact met collega’s en onderneming.
  • Niet alle werknemers weten om te gaan met zelfstandig werken. Door thuiswerken kunnen daardoor scheidslijnen tussen werk en privé vervagen.
  • Over de werkzaamheden van de thuiswerker hebt u meestal minder controle. Bovendien kunnen er problemen rijzen met betrekking tot de coördinatie en de afstemming binnen uw bedrijf.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

In steeds meer cao’s is iets over thuis- of telewerken vastgelegd. Vaak staat daar wat de medewerker moet doen om een thuiswerkafspraak te maken. Soms wordt daarbij verwezen naar een (door werkgever en ondernemingsraad) op te stellen collectieve regeling, soms ook bevat de cao een regeling. In een aantal gevallen staat er slechts dat de mogelijkheid van thuiswerken nader wordt onderzocht.

Duidelijke afspraken

Maakt u geen duidelijke afspraken met uw medewerkers over wat er wel en niet is toegestaan, dan liggen conflicten op de loer. Mogen uw medewerkers bijvoorbeeld onder werktijd even boodschappen doen? Moeten ze deze tijd diezelfde dag dan weer inhalen of mag dat ook later? Hoe controleert u dat? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers als de kwaliteit en kwantiteit van het werk achteruit gaan? Verplicht u hen dan om weer op kantoor te werken? En wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van het werk, ligt dat volledig bij de medewerkers of speelt u daarin ook een rol? Bespreek dit soort zaken dus met uw medewerkers, maak hierover duidelijke afspraken en leg deze schriftelijk vast. Zo voorkomt u dat Het Nieuwe Werken op een drama uitloopt.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. In elk bericht vermelden wij de oorspronkelijke bronnen. Bron: Lianne Bouman | HRpraktijk

Alles over Het Nieuwe Werken.

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x