Extremen putten medewerkers uit

Columns

Productiviteit en vitale medewerkers draaien om balans. Gebrek aan balans put medewerkers uit en maakt organisaties kwetsbaar. Hoe een dynamische balans realiseren?

Wanneer we te hard werken, verliezen we het plezier. Werken we te weinig, dan voelen we ons nutteloos. Te veel tijd besteden aan onze partner kan leiden tot verveling en ruzies, terwijl te weinig tijd de relatie doet vervagen. Hetzelfde geldt voor communicatie: praat je te veel, dan luister je nooit, maar praat je te weinig, dan word je niet begrepen. 

Zo leidt de focus op resultaat naar het negeren van het proces en de menselijke aspecten die essentieel zijn voor succes. Te weinig focus op resultaat leidt tot een gebrek aan richting en doelgerichtheid. Productiviteit en vitale medewerkers draait om balans en niet om extremen zoals we vandaag de dag zien.

Gebrek aan balans put medewerkers uit en maakt organisaties kwetsbaar

De mens en natuur streven naar balans

Alles in de natuur streeft naar balans. Ook de mens streeft naar een balans om zijn innerlijke rust, welzijn en gezondheid te bewaren. Dat is niet een statische balans maar eerder een dynamische balans. Een balans die zich kenmerkt door voortdurende aanpassing en bewustzijn van behoeften en prioriteiten. Het nastreven van balans betekent niet dat alles altijd perfect in evenwicht moet zijn. Eerder een streven naar een gezonde en harmonieuze verdeling van energie, tijd en aandacht.

Statische balans versus dynamische balans

Organisaties hebben de neiging om zich vast te houden aan het idee van stabiliteit en consistentie. Ze leggen de focus op het handhaven van een evenwichtige verdeling van taken, verantwoordelijkheden en middelen zonder al te grote veranderingen. Statische balans kan niet echt worden beschouwd als een vorm van balans. In plaats daarvan verwijst het eerder naar het handhaven van stabiliteit en consistentie zonder significante veranderingen. Het kan een gevoel van stabiliteit bieden, maar het ontbeert de aanpassingsvermogen en flexibiliteit die nodig zijn om succesvol te navigeren in een snel veranderende wereld.

Juist het krampachtig vast willen houden aan een statische balans in een dynamische wereld put medewerkers uit

Balans in ontwikkeling en productiviteit

Daarentegen is een dynamische balans wel een echte vorm van balans. Het houdt in dat organisaties in staat zijn om zich aan te passen aan veranderingen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en flexibel te blijven in een dynamische omgeving. Het gaat niet alleen om het handhaven van stabiliteit, maar ook om het omarmen van verandering, groei en innovatie. Het bevorderen van professionele groei en het voortdurend verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden heeft positieve effecten op het welzijn en de gezondheid van medewerkers. Kortom een balans in ontwikkeling en productiviteit

Permanente ontwikkeling van medewerkers is de beste preventie tegen ziekteverzuim

Universele wet van dynamische balans

De universele wet van dynamische balans kan organisaties inspireren hoe ze zich voortdurend kunnen veranderen en aanpassen om te overleven. Een dynamische balans vraagt om proactieve aanpassing door te anticiperen op veranderingen en het nemen van strategische beslissingen om concurrentievoordeel te behouden. Daarom is het essentieel dat leidinggevenden de nadruk gaan leggen op het ontwikkelen van een dynamische balans binnen hun organisatie. Dit omvat het stimuleren van een cultuur van verandering en innovatie, het bevorderen van flexibiliteit en het aanmoedigen van een proactieve mindset.

Een dynamische balans kan op de volgende manieren worden gerealiseerd:
  1. Stimuleer een cultuur van voortdurend leren en ontwikkeling door middel van training, workshops en mentoring. Moedig medewerkers aan om nieuwe vaardigheden te verwerven en zich aan te passen aan veranderende technologieën en markttrends.
  2. Creëer organisatiestructuren die aanpasbaar zijn aan veranderende behoeften. Maak gebruik van agile methodologieën, zoals scrum of kanban, om snel te kunnen reageren op veranderingen en efficiënt samen te werken.
  3. Stel een cultuur van open communicatie en feedback in waarin medewerkers zich vrij voelen om ideeën, zorgen en suggesties te delen. Dit bevordert een continue stroom van informatie en maakt het mogelijk om snel te reageren op nieuwe uitdagingen en kansen
  4. Stimuleer een cultuur van innovatie door medewerkers aan te moedigen om nieuwe ideeën te verkennen en te experimenteren met nieuwe benaderingen. Creëer ruimte voor creativiteit en risicovol denken, waarbij mislukking wordt gezien als een kans om te leren en te groeien.
  5. Zoek actief naar samenwerkingsmogelijkheden met externe partners, industrie-experts en andere organisaties. Door externe perspectieven en kennis te benutten, kan een organisatie nieuwe inzichten verwerven en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Door het omarmen van deze praktijken kunnen organisaties een dynamische balans creëren die hen in staat stelt om flexibel te blijven, zich aan te passen aan veranderingen en succesvol te zijn in een voortdurend veranderende omgeving. Dit heeft tevens positieve effecten op de medewerkers en het aantrekken van nieuwe medewerkers.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Meer over Het Nieuwe Werken