Hybride Werken: een aanloop naar Het Nieuwe Werken?

Cover stories

Na een periode van thuis werken, willen sommigen niet anders meer. Anderen willen juist graag weer terug naar kantoor – al was het maar omdat je daar dichter bij de macht bent. Het begrip hybride werken lijkt te duiden op het beste van twee werelden. Maar is dat ook zo? Een duurzame oplossing is het vooralsnog niet, zo betogen we in dit artikel. Daarvoor moet er namelijk nog zoveel meer veranderen aan de manier waarop we ons werk organiseren en inrichten; dat hybride werken is hooguit een eerste tussenstap is. Een hybride auto is immers ook een tussenstap - in ons geval – naar een volledig elektrische.

Het ligt nogal aan de organisatie die eromheen zit hoe hybride werken wordt ingevuld. Of, preciezer gezegd, hoeveel organisatie erom heen zit (lees: hoeveel lagen en hoeveel sta...

Meer over Organisatiecultuur