Burn-out, stress, werkdruk, overbelasting, mentaal verzuim, afhaken, ziek van het werk… Wat zijn de oorzaken? Wat kan je eraan doen? Hoe voorkomen? Trends en tips.

  • Omgaan met werkdruk. Tips om overbelasting te voorkomen.
  • Symptomen van stress, kenmerken en tekenen van burn-out: cynisme, afhaken, oververmoeidheid, verbetenheid, ongeduld, agressie.
  • Oorzaken burn-out, hoe een burn-out voorkomen.
  • Mentaal verzuim bespreekbaar maken.
  • ‘Ziek van het werk’ voorkomen.
  • Pesten op het werk, a-collegiaal gedrag, slechte relatie met de leiding als oorzaken van stress en burn-out.

Sommige items op deze pagina gaan in op het voorkomen van Burn-out, stress en werkdruk. Werkplezier en vitaliteit zijn onderwerpen aan het slot.

Voor meer info zie Work-Life Balance. Een goede balans tussen spanning en ontspanning helpt burn-out te voorkomen.

Soms wil Zingeving helpen.

Werkdruk als oorzaak van stress en burn out

Hier volgen oorzaken van werkdruk:

Werkdruk verminderen

Hoe werkdruk verlagen:

  • Welkom in de nieuwe werkelijkheidAls u er iets aan werkdruk wilt doen moet u stoppen met het wijzen naar anderen. De wereld om u heen gaat zich niet aan u aanpassen.
  • Vier elementen van een gezonde werkdruk. Meer werk in minder tijd proppen werkt niet. Hoe dan wel?

Burn-out: symptomen, herstellen en voorkomen

De behandeling van burn-out  begint met zelfinzicht d.w.z. het herkennen van de symptomen van burn-out en stress. Vervolgens zijn de oorzaken van de klachten aan de beurt. In de derde plaats gaat het om herstellen en tot slot het voorkomen van burn-out.  Bijvoorbeeld door tijdiger op de rem te trappen of de balans werken – leven beter in de gaten te houden.

U vindt op al deze punten de nodige informatie in dit dossier. Een vlotte scan van deze pagina’s zal u zeker op ideeën brengen. U kunt een boel zelf oplossen; zo niet, zoek hulp in uw omgeving.

Tegelijk moeten we onder ogen zien dat sommige organisaties een ziekmakend effect hebben; zie Verwaarlozing en Organisatierot of ons Dossier Organisatierot, verwaarlozing, verloedering. In zo’n geval ‘Don’t blame yourself’ maar ‘Zoek iets anders’. Het feuilleton van Maartje Matthijs in dit magazine beschrijft hoe narigheid en akelig gedrag van bazen of collega’s iedereen kan overkomen.