Channels

Welke artikelen en columns uit 2015 waren het populairst bij onze lezers?
 Twee maal de top 5 en de trends.

 De top 5 artikelen van 2015

 1. Verdraaide Zelforganisaties
  ‘Longread’ over zelforganiserende teams. Op zoek naar het echte verhaal!
  Wouter Hart
 2. Het einde van de adviseur. Het adviesvak op de schop
  De adviesbranche is ontworpen voor een wereld die aan het verdwijnen is!
  Lenette Schuijt
 3. Angstcultuur op het werk
  Hoe ontstaat een angstcultuur, hoe herken je het en hoe ga je ermee om
  Gyuri Vergouw
 4. De trends. Wat groeit en bloeit? Wat zakt weg?
  De herwaardering van management modellen
  Willem Mastenbroek
 5. ‘Excuses zijn zinloos want dan hoef je niet meer te evalueren’
  In gesprek met PSV-directeur Toon Gerbrands over continu leren en prestaties verbeteren
  Simon van der Veer

De top 5 columns

 1. Leiderschap: de trends
  Strategie, businessplanning, innovatie, besturing en organisatie-ontwerp op de schop
  Redactie ManagementSite
 2. Missie, visie, kernwaarden: de trends
  De trend is ‘Right on target!’ De aanpak bestaat uit 4 punten. Het belangrijkste is…
  Redactie ManagementSite
 3. Stop met SMART
  Smart is een managementfabeltje. Stop met deze managementsharia.
  Richard Engelfriet
 4. STOP met teamtrainingen!
  Herken de parels in je organisatie
  Sierd Nutma
 5. Vergaderen volgens de Lean filosofie
  Vergadertijd verspilde tijd? Besluit sneller, praktijkgerichter en concreter met lean!
  Freek Hermkens

Trends

Wat zijn de trends van 2015. De samenvattingen uit eerdere jaarberichten, gelden volgens mij nog steeds. Twee citaten:

Kracht door samenwerking. ‘Het accent op de instrumentele kant van de samenwerking neemt toe. Betere samenwerking moet zich uitbetalen in betere resultaten. Nog wat scherper geformuleerd: Werken aan betere resultaten dwingt tot betere samenwerking. Nog iets scherper: Voel je je niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw manier van samenwerken dan zijn we snel uitgepraat!’

‘Wie de complexiteit aankan, heeft goud in handen! Verstoringen in de afhankelijkheidsketens hebben een cumulatief effect. Top down sturing moet anders omdat men het geheel van het organisatorische weefsel met alle afbreukrisico’s niet meer kan overzien, laat staan tijdig kan ingrijpen of bijsturen. Men moet het hebben van bazen en medewerkers die hun verantwoordelijkheid voor het grotere geheel voelen en ter plekke oppakken.’

Lees ook:

De populairste artikelen en columns van 2014

Trends meer richten op specifieke onderwerpen
Voor de trends hebben we in 2015 een andere benadering gekozen. Meer gericht op specifieke onderwerpen en niet alleen aan het slot van het jaar. Het hele jaar door hebben we in 2015 trends samengevat in kennisbank-pagina’s en in aparte bijdragen. Zie de top 2 van ‘De top 5 columns’ hierboven. Andere voorbeelden zijn: Minder managers: Trend of tijdelijke terugval?, Organisatieontwerp, Ondernemings- en businessplanning, Besluitvorming, Samenwerking tussen Organisaties, Projectmanagement van Innovatie.

Wij gaan hier in 2016 mee door. Trends vinden wij belangrijk. Trends zijn een oriëntatiepunt in de wirwar van gebeurtenissen. Immers, er is een overvloed van meningen en analyses. Wat is het patroon, waar gaan we naar toe, wat moeten we serieus nemen?

 Het idee achter ManagementSite

Met het oog op 2016 een citaat uit Het idee achter ManagementSite: ‘De toets of kennis herkend wordt, als werkzaam in de praktijk, door ‘communities of practitioners’  zien we als de toets waar het om gaat. Daarbij komt dat zelfs de beste inzichten verpieteren in sociaal isolement. Waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces van al doende, met vallen en opstaan, experimenteren en leren.

Zo’n ‘sociaal en collectief leerproces’ kan niet zonder een actieve schare van auteurs; de reacties van lezers en uw interactie via de social media zijn eveneens belangrijke voorwaarden. Voor 2015 mijn dank en voor 2016 is er mijn uitnodiging om volop mee te doen!

 

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

[…] en ‘Reductie van complexiteit’ – zoals precies een jaar geleden samengevat, zetten door.  Op steeds meer terreinen zien we de mensen korte metten maken met ingewikkeld […]

x