Minder managers. Trend of tijdelijke terugval?

Columns

Afgelopen jaar was volgens het CBS er een daling van 8% van het aantal managers. CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen denkt dat de daling wel eens tijdelijk kan zijn, 'Als het herstel van de arbeidsmarkt doorzet, zou het heel goed kunnen dat het aantal managers de komende jaren weer gaat groeien.' Bron: De Volkskrant, De managerskaste dunt uit, Joris Zwetsloot, 23-09-15

Gaat het aantal manager dan toch weer toenemen? Dat hoeft niet. Immers, er is ook de ontwikkeling dat organisaties zich ertoe zetten met minder managers te gaan werken. Dat is niet alleen een kwestie van saneren of van kostenreductie. Er speelt ook een meer fundamentele ontwikkeling. Dat is de ervaring dat je als manager al lang niet meer alles in de gaten kan houden. Je moet dat ook niet willen! Het werkt veel beter a...

Rob Meesen
Het is goed om op te merken dat deze CBS-publicatie over slechts een klein deel van de managerspopulatie gaat, namelijk de people-managers (leidinggevenden). Niet het aantal managers daalt, maar het aantal leidinggevenden.
Tevens denk ik dat door de voortschrijdende automatisering, robotisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt het aantal people-managers gestaag verder zal dalen, ongeacht het aantrekken van de arbeidsmarkt.
Minder managers in Nederland volgens CBS, dat roept vragen op. Bij mij sowieso de volgende twee:
* Wat zijn de achtergronden van die daling van het aantal managers? Is het een proces van ‘Unbossen’ of gewoon een kille sanering?
* Gaat deze daling gepaard met een toename van persoonlijk leiderschap binnen die organisaties of is het gewoon een kwestie van meer werk met minder mensen?

* Wat zijn de achtergronden van die daling van het aantal managers? Is het een proces van ‘Unbossen’ of gewoon een kille sanering?
Het lijkt mij helaas nog geen kwestie van Unbossen, oftewel echt op een andere manier kijken naar samenwerken. Het lijkt het eerder gewoon oude wijn in nieuwe zakken, simpelweg een vorm van kil saneren.
Het is natuurlijk logisch dat veel organisaties om concurrerend te worden (of te blijven) zo nu en dan hun kosten op orde willen brengen en dus snijden in de personele bezetting. Ook zou het organisaties wendbaarder maken (‘hoe dan?’, vraag ik me nog wel af). Is er dan ook minder werk te verrichten of dumpen we het gewoon bij dezelfde mensen als voorheen? Ik vrees het laatste.

* Gaat deze daling gepaard met een toename van persoonlijk leiderschap binnen die organisaties of is het gewoon een kwestie van meer werk met minder mensen?
Na de achtergronden van wat eerder een kille sanering is, komen we toe aan de effecten van het snijden in managementlagen. En dat brengt me op een uitspraak die ik toch echt te vaak heb gehoord de laatste tijd. “Even aan mijn directeur vragen”. Kortom, dat zou erop kunnen duiden dat het snijden van managementlagen niet zozeer inhoudt meer ruimte geven aan de professionals in eigen organisatie die meer verantwoordelijkheid willen pakken. Nee, gewoon dezelfde cultuur in stand houden. En op de oude voet verder gaan. Dus toestemming vragen aan de directeur, in plaats van aan de manager….. De directeur krijgt dus het takenpakket van de ontslagen manager erbij maar verder blijven structuren in stand. De top kan nu ook nog gaan micromanagen. Aj. Oftewel niet minder werk maar wel minder managers. Waar zit de echte verandering vraag ik me dan af?

En dus?
Wil je met minder managers betere prestaties leveren, maak dan werk van persoonlijk leiderschap. En ga aan de slag met de volgende vragen over persoonlijk leiderschap.

1. Welke prestatie willen wij leveren? Neem dan eerder Tesla als voorbeeld dan de huidige autofabrikanten zoals VW, bij wie eerder KPI’s (uitstootcijfers) leidend zijn. Een prestatie is iets anders een opgelegde KPI, het is het verschil tussen willen en moeten.
2. Welke mensen (talenten, capaciteiten, gedrag) hebben we daartoe nodig? Kijk daarbij goed naar het gedrag dat nodig is om die prestatie(s) te kunnen leveren. Zoek de mensen die dit gedrag al vertonen of, en dat wordt vaak vergeten, die dat gewenste gedrag eerder al vertoond hebben. Zie het niet als legacy maar als kans.
3. Hoe creëren we een omgeving waarin we onze mensen faciliteren, motiveren, uitdagen en inspireren? Vanaf nu zal persoonlijk leiderschap nog belangrijker worden. En dat vergt inderdaad minder managers maar hoe zorgen we ervoor dat individuen de kracht van samenwerking benutten? Hoe zorgen we voor focus? hoe zorgen we ervoor dat individuele en collectieve ambities hand in hand gaan? Concepten als Lean Startup, Boosten en Scrum zijn niet voor niets zo populair. Het vergt echter meer dan een daily huddle. Het begint met het formuleren van een inspirerende uitdagende en motiverende ambitie. Vervolgens met het samenstellen van goede teams én een inspirerende omgeving waarin ruimte en zelfsturing begrippen zijn die lading hebben gekregen. En waarin een daily huddle betekenis heeft voor iedereen. En daar heb je niet per definitie een manager voor nodig…..maar wel persoonlijk leiderschap.

Meer over Innovatief organiseren