Opleiding en training voor werk en organisatie: de trends. POP’s, persoonlijke ontwikkelingsplannen. Leren en werken: inzichten, voorbeelden, trends en tips. Hoe het leerklimaat in de organisatie bevorderen. Het nieuwe opleiden, nieuwe mogelijkheden voor opleiders. Investeren in “Doen wat werkt”. Een lerende organisatie realiseren

 

Werken en leren binnen organisaties

We hebben in NL een enorm arsenaal aan opleidingen beschikbaar. Laten we daar blij mee zijn. De uitdaging blijft: hoe kunnen we werk, opleiding en training in organisaties beter combineren? Continue resultaatverbetering, innoveren, nieuwe technieken en de druk van concurrent en klant vereisen veranderende organisaties en ander gedrag. Hoe zorgen we ervoor dat alle echelons deze uitdaging aan kunnen?

De trend is om een toenemend deel van het opleidingsbudget ‘in house’ aan opleiding en ontwikkeling tijdens het werk te besteden! Dit klinkt simpel en logisch, maar hier wringt de schoen. Iedere opleider claimt dat men dit kan en doet, maar daar komt wel wat bij kijken. Dat moet dan écht maatwerk worden. En het management moet ervoor open staan of, nog beter, moet het willen.

Met elkaar leren op het werk heeft de toekomst

Het effect van veel opleidingen is context afhankelijk. Om de vergaarde kennis of vaardigheden toe te passen moet de omgeving meedoen. Het is niet alleen het individu; ook het team, de afdeling of de organisatie moeten aan de gang. Leren met elkaar op de werkplek wordt al tientallen jaren aanbevolen als de beste manier van leren. Van een echte doorbraak kunnen we echter niet spreken. Waarom verandert dit nu?

  • Steeds meer verantwoordelijkheid verschuift naar de basis.
  • Onderdelen worden aangesproken op hun resultaten.
  • Met elkaar werken aan resultaatverbetering is altijd ook met elkaar leren.

Men moet wel want het is de enige manier om het tempo van verandering bij te houden. Wendbaarheid is alles. Anders haalt de verandersnelheid ons in.

Bevorder het leerklimaat, tips

Een goed leerklimaat komt niet vanzelf tot stand. Hoe ontwikkel je dat?

Lees ook:

Versterk uw merk op de arbeidsmarkt met uw medewerkers
Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de organisatie. De medewerkers dienen ook in actie te komen.

De tips in deze 3 artikelen zijn prima maar de realiteit is weerbarstig.  Zo weerbarstig dat recent onderzoek melding maakt van The Great Training Robbery. Er is meer nodig om opleiding en training te doen renderen. Veel meer!

Interactief leren op het werk

Wat nodig is zijn opleiders, trainers en coaches die hun kennis en ervaring over kwaliteit, klantgerichtheid, logistiek, lean, of welk onderwerp dan ook toe kunnen verbinden met de werksituatie van bestaande teams of afdelingen. In interactieve sessies komt men vervolgens tot concrete acties ter verbetering van het resultaat.

ArrayHet nieuwe spel is dat men op het werk met collega’s reflecteert over mogelijkheden en toepassingen die aansluiten bij de doelen van team en organisatie. Opleiders houden soms de rol van expert maar komen steeds vaker in de rol van facilitator. Ze zijn deskundig in het verbeteren van de onderlinge communicatie en het monitoren van de besluitvorming. Belangrijk want de kwaliteit van de samenwerking – het zogeheten sociaal kapitaal – is een sleutel tot beter presteren.

Vaak zullen leidinggevenden en het management ook nog in hun rol moeten groeien. Durft men te bouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de mensen en de zelforganisatie van de betrokken teams? Kent men de vormen van sturing en monitoring die hierbij passen? Hier ligt ook een belangrijke taak voor opleiders, trainers en coaches.

Ook MD verandert

De hier geschetste ontwikkeling geldt ook voor Management Development trajecten. MD wordt meer gericht op de de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Menig MD traject claimt dat, maar stoeien met interessante projecten en met veelbelovende inzichten is te vrijblijvend. Het wordt ‘MD on the job’.

ArrayHoewel praktijkervaringen met ‘MD on the job’ nog schaars zijn is er een duidelijke trend. Men moet ‘anders leren’ om de druk op de organisatie en het tempo van verandering bij te houden. Zie ook Management ontwikkeling na middernacht. De leiderschaps ontwikkeling bij onze landmacht getuigt reeds van interessante ervaringen. Zie: Leiderschap onder vuur. Hoe werkt leiderschapsontwikkeling binnen defensie. Persoonlijkheid en handelingsbekwaamheid worden op de proef gesteld.

Nieuwe vraagstukken, nieuwe mogelijkheden voor opleiders

Dit is een markt waar opleiders, consultants, trainers en coaches elkaar steeds vaker tegenkomen en om voorrang strijden. Het is een markt waar zowel aanbieders als gebruikers hun weg nog zoeken.

ArrayEen markt anders dan af en toe een opleidings-programma verzorgen, ook anders dan trainen in allerlei interessante vaardigheden, anders ook dan via advies en begeleiding een probleem aanpakken. Het is veeleer bijdragen aan een systematische aanpak naar een lerende organisatie waar het continu leren en resultaten verbeteren de standaard wordt.

Conclusie: opleiding en training, drie trends

“Opleidingen moet bruikbaar zijn in de praktijk!” Dat wordt al heel lang geroepen. Elke opleider of trainer claimt zonder aarzelen dat dit het geval is. Concreet, praktisch, maatwerk en beproefd! Claimen is gemakkelijk, waarmaken is andere koek!

Het effect van opleidingen is context afhankelijk. Dat wil zeggen, het is niet alleen het individu. Ook het team, de afdeling of de organisatie moeten aan de gang.
Moeten die dan ook de opleiding of training volgen? Dat helpt. En als je dan toch het hele team bij elkaar hebt, waarom dan niet meteen focussen op de situatie ter plekke. Wat wil men, wat moet anders of beter?

En dan niet alleen daarvoor allerlei spullen en ideeën aandragen maar ook zorgen dat de besluitvorming over de te ondernemen acties tot stand komt.

De trend is om met collega’s al lerend te werken aan verbetering van resultaten. En wanneer dit vastloopt gericht aandacht besteden aan de onderlinge samenwerking.

Train niet in beter samenwerken maar train in beter presteren. In de VS is al sprake van The great training robbery. Dat willen we in NL niet.

Samengevat:

  1. Minder individueel leren, meer leren op het werk samen met collega’s.
  2. Minder leren over interessante onderwerpen, meer leren over hoe wij ‘hier en nu’ onze resultaten gaan verbeteren.
  3. Leren om een lerende organisatie te realiseren.

Leren en werken. Inzichten, voorbeelden en trends

 Selectie van artikelen

De selectie door de redactie van artikelen uit het ManagementSite Netwerk over verschillende aspecten van opleiding, scholing en werk ziet u hieronder. Tevens zijn op deze pagina de meest recente bijdragen, tips & tricks en de artikelen met de meeste reacties te vinden.