De vrije markt plundert de maatschapppij

Actueel

De vrije markt werkt niet zoals aanhangers beweren. Volgens de Zuid-Koreaanse econoom Ha-Joon Chang hebben we inmiddels zeer veel last van de bijwerkingen van het kapitalisme. De vrije markt belemmert juist de economische groei. Sinds er in de jaren tachtig en negentig een beleid wordt gevoerd om de markt de vrije hand te geven, is de economische groei vertraagd.

Hier volgen enige passages uit het artikel in De Volkskrant van 27/11/10 door Marcia Luyten en Pieter Hilhorst over Ha-Joon Chang. Vervolgens is er een samenvatting van de column van Peter Hagedoorn in Pluspost van 29/12/10 over de consequenties van Ha-Joon Chang’s bevindingen. Tot slot een filmpje van deze econoom.

Toenemende inkomensverschillen
De groei die er was, hebben de rijken zich toegeëigend. In de Verenigde Staten hebbe...

Meer over Het spel om poen en prestige